Medya

Gümrük Müşavirliği’nde İlk Akredite Kimya Laboratuvarı

Gümrük Müşavirliği’nde İlk Akredite Kimya Laboratuvarı

Ünsped Gümrük Müşavirliği (UGM) sektörde bir ilki gerçekleştirerek ithalat ve ihracata konu olan ürünlerin tarife tespiti için (GTİP) elzem olan fiziksel ve kimyasal analizlerini yapmak üzere 2021 yılında açılan ve 2022 yılı sonu itibari ile akredite olan Kimya Laboratuvarı ile sektöre hizmet vermeye devam etmektedir. Laboratuvarımız, deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartları sağlamış ve 2022 yılında uluslararası bir standart olan TS/EN ISO17025 Akredite Laboratuvar sertifikasını, tek yetkili kurum olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından almaya hak kazanmıştır.

Tekstil analizlerinden ilk TS EN ISO 1833-11, Selüloz ve polyester lif karışımlarının ayrımı ile akredite olan laboratuvarımız bu yıl da hız kesmeden akredite metot sayısını artırarak kapsam genişletmiş ve iki metotda daha akredite olmuştur. Bunlardan TS EN 1833-7 ile poliamid liflerinin diğer liflerden ayırımı yapılırken, TS 7685 ISO 4593 metodu ile de plastiklerde kalınlık ölçümü yapılmaya başlanmış ve böylece plastik sanayiindeki ilk akredite metodumuzu da akredite metotlarımızın arasına büyük bir gururla eklemiş bulunmaktayız.

Analiz raporlarımız Türkak logolu akredite raporlar olup, uluslararası geçerlidir. İleriki yıllarda tekstil ve plastik sanayinde farklı analiz yöntemleri ile kapsam genişleterek akredite metot sayımızı onun üzerine çıkarmak en büyük hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Bilindiği üzere, dış ticaret işlemlerinin en önemli unsurlarından olan Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu (GTİP), her eşyaya özel olup uluslararası ticarette ürünlerin tanımını ve ayrımını yapmak amacıyla kullanılmaktadır. 

Dünya Gümrük Örgütü’ne bağlı 170’den fazla ülkede kullanılmakta olan ve 6 rakamdan oluşan ürün kodlama sistemine armonize sistem (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS Code) denilmekte ve dünyanın her yanında aynı şekilde kullanılmaktadır.   HS kodunda ülkeler tarafından herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir. Sonraki 2 haneyle beraber ilk 8 hane aynı bölgedeki ülkeler için (örneğin Tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’de) ortaktır. Sonraki 2 hane ise hangi ülkeye ait olduğunu gösterirken, yine ülkesel olarak kullanılan en son kalan iki haneyle de ürünün tam istatistik kodu belirlenmekte, böylece 12 rakamlı GTİP’na ulaşılmaktadır.

İster hammadde, ister yarı mamul ya da mamul ürün olsun, her eşyaya özel GTİP tespiti için, öncelikle eşyanın mahiyetinin ne olduğunun doğru biçimde tespit edilmesi gerekir.  Unutulmamalıdır ki, bir eşyanın cinsi, nevi ne kadar iyi tespit edilirse, GTİP da o kadar sağlıklı olur ve işlemlerde sorunla karşılaşılması riski de en aza indirgenir. Dolayısıyla, günümüzde birçok eşyayı doğru tanımlamak için, birtakım fiziksel ve kimyasal analizler yapılmasına ihtiyaç duyulabilmektedir ki bu işlem de ancak kimya laboratuvarları ile mümkündür. Bu itibarla, sektörde kimya laboratuvarları artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

Ünsped Gümrük Müşavirliği, hizmete sunduğu ve sektöründe ilk olan yeni Kimya laboratuvarı ile dış ticarete konu eşyanın; her türlü analizini yaparak eşyanın tarife, kıymet, rejim, menşe, vergilendirme, ön izinler, standartlar, yasaklanma/kısıtlanma tedbirleri açısından durumu hakkında doğru ve sağlıklı bir değerlendirme yapma imkanı sunmayı hedeflemektedir. Böylelikle bekleme maliyetleri ve hatalar en aza indirilerek dış ticaret yapan firmalarımızın ve ülkemizin rekabet gücü artırıldığı gibi, kamu otoritelerinin insan ve çevre sağlığının korunması açsından yaptıkları denetimlere kolaylık ve etkinlik katılmasında da önemli bir katkı sunulmaktadır. 

 

Bu kapsamda ürünlerin tarife pozisyonlarının tespiti için Laboratuvarımızda aşağıdaki testler yapılmaktadır;

-Tekstilde örme, dokuma türü ile dokunmamış mensucat analizi ve mensucatta m2 ağırlık hesabı 

-Tekstil liflerinin yapılarının mikroskop altında incelenmesi, liflerin daha yakından tanınması açısından önemlidir. İplik, dokunmuş, örme veya dokunmamış mensucatın hangi lif ve liflerden mamül olduğunu anlamak için mikroskop altında incelenmesi sayesinde kimyasal analize gerek duyulmadan analiz edilmesine imkan tanınmaktadır. 

-Tekstil mamullerinde ikili ve üçlü karışımlarda (harman) liflerin kantitatif kimyasal analizleri yapılabilmektedir.

-FT-IR Spektroskopi yöntemi ile plastiklerin mamül olduğu polimerik materyallerin karakterizasyonu yapılabilmektedir.

- Mikroskopta elyaf ayırma analizi, tekstil sektöründe kaliteyi ve güvenilirliği sağlamak için kritik bir öneme sahiptir. Ürünlerinizin kalitesini artırmak için elyafların doğru şekilde ayrılması ve analiz edilmesi gerekir. Kimyasal yöntemlerle elyafların türünü ve miktarını belirlemek mümkün iken, yapıları benzer olan elyafları kimyasal yöntemlerle ayırmak mümkün değildir. Binoküler mikroskop sayesinde elyaflar 100 kat büyütülerek mikroskop altında sayma yöntemi ile benzer yapıya sahip elyaf türlerinin (keten-pamuk, yün-alpaka karışımlı kumaşlar gibi) miktar ve yapı analizleri yapılmaktadır.

Kimyagerlerimizin verdiği diğer hizmetler arasında Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Hazırlama Hizmeti ile Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) Danışmanlığı yer almaktadır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarımız (KDU) tarafından KKDİK Yönetmeliği gerekliliklerine uygun olarak Güvenlik Bilgi Formu (GBF) hazırlanmaktadır. SEA bildirimi, KKS fizibilite çalışması, KKS ön-kayıt, KKS kayıt işlemlerinde yükümlülüklerinizi eksiksiz şekilde yerine getirmeniz için danışmanlık  hizmeti verilmektedir. 

Ayrıca yeşil dönüşüm kapsamında TS EN ISO 14064-1 standardına uygun olarak Kurumsal Karbon Ayakizi Raporlama hizmeti verilmektedir. İşletmelerin karbon emisyonları detaylı bir şekilde ölçümlenerek, çevre üzerindeki etkilerinin azaltılması için  ne tür önlemler alınacağına dair stratejiler geliştirerek iyileştirmelerin yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Endüstride ürün bazında doğrudan ve dolaylı gömülü emisyonlar hesaplanarak Sınırda Karbon Düzenlenme Mekanizması (SKDM) kapsamında raporlama hizmetleri ile karbon emisyon ölçümleri ve proses belirleme gibi hususlarda uzman süreç danışmanlığı yapılmaktadır.