İş Sağlığı ve Güvenliği

Covid 19 İçin Alınan Tedbirler

Covid 19 İçin Alınan Tedbirler

Tüm personel ile ziyaretçi ve tedarikçilerin şirkete girişlerinden önce ve gün içerisinde ateşi yüksek çıkanların tespit edilmesi, sağlık kuruluşlarına sevki amacıyla temassız ateş ölçer ile vücut ısıları ölçüldü. Yüksek ateş vakalarında kullanması için ayrı bir izole oda tahsis edildi.

Bina girişlerine dezenfektan paspaslar ve el dezenfektanları yerleştirildi. Dışarıdan gelen kişilerin bina içine girmeden önce mecburi olarak kullanması sağlanıyor.

 

 

Turnike ve elektronik kilit sistemlerinin temassız kullanılması için tüm personele çipli kart teslim edildi. Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde hareket edildi. Mevcut acil eylem ve risk değerlendirme planları güncellendi.

İş sağlığı ve güvenliği kurulumuzun aldığı kararla 28.01.2020 tarihinden itibaren, sahada çalışan personelimize, şubelere ve genel merkezimizde çalışanlarımıza maske, eldiven, tam koruma gözlük, iş tulumu ve el dezenfektanı temin edilerek gönderildi.

Koronavirüs hakkında personelimize kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu broşürler görünür yerlere asıldı.

 

Şirkette düzenlenen toplu eğitim ve toplantılar iptal edildi. Yapılması zorunlu eğitim ve toplantılar sistem üzerinden uzaktan yapıldı.

 

Evde çalışma imkanı olan personelin evde çalışmalarına olanak sağlanarak personel sayısı azaltıldı, ofislerde çalışan sayısı ve yoğunluğu azaltıldı. Sosyal mesafe kuralına uyuldu.

 

 

ISG kurulu kararı ile personelimizin yurt dışı çıkışları ertelendi. Yurt dışından gelecek olanlar içinde 14 gün karantina süresini tamamladıktan sonra sağlık kuruluşundan aldığı rapora istinaden işbaşı yaptırıldı. Personelimizin birlikte yaşadığı veya yakın temasta bulunduğu kişilerin yurt dışı teması araştırıldı. 60 yaş üzeri olanlar ile hamileler, sağlık sorunu olanlar ve kronik hastalığı olan personel izne gönderilmiştir. 

Binanın belirli yerlerine ve havalandırma kanallarının içine virüsleri öldüren UV lambalar yerleştirildi. Yemekhanede kullanılan porselen ve çelik malzemeleri her gün strerilizasyon cihazında dezenfekte ediliyor.

 

Yemekhane, kafeterya ve mola alanlarında sosyal mesafenin korunması için gerekli önlemler alındı. Sandalye sayıları yarı yarıya azaltılıp çapraz oturma düzenine geçildi. Özel olarak görevlendirilen personel tarafından kapı, pencere, fotokopi cihazları, asansör düğmeleri, merdiven, korkuluk ve küpeşteler gibi ortak temas noktalarının tamamı gün içerisinde sürekli temizleniyor.  Tüm bina düzenli aralıklarla ULV cihazı ve hidrojen peroksit ile dezenfekte edilerek bina içindeki tuvalet, lavabo, abdesthane gibi ortak kullanılan alanların dezenfekte edilme periyodu artırıldı. Klima filtreleri sodyum hidroksit ile dezenfekte edildi. 

 

Personel servisleri düzenli olarak her akşam boş durumdayken UV-C lambalar ile dezenfekte ediliyor.

 

Ünsped olarak tüm personel, ziyaretçi ve tedarikçilerin şirkete girişlerinde, gün içerisinde kullanacakları el dezenfektanları yoğun alanlara kullanılması için koyuldu. Santral ile sosyal mesafenin korunması adına da siperlikler yerleştirildi.

Ünsped olarak personel servislerimizi, düzenli bir şekilde, her akşam servis kalkmadan önce UV-C lambalar ile dezenfekte ediyoruz.