Hizmetler

GÜMRÜKTE LABORATUVAR ANALİZ HİZMETLERİ

Genel Bakış

Akredite bir laboratuvar olan UGM Test ve Analiz Laboratuvarımız, tarife tespiti konusunda uzun yıllara sarih tecrübesi ile 2019 yılından itibaren hammadde, yarı-mamul ve mamul plastik ve tekstil ürünlerinde GTİP tespitlerini spektroskopik ve mikroskobik analizlerle vermeye başlamış; 2021 yılı itibari ile de bunu bir adım ileriye taşıyarak sektöründe bir ilki gerçekleştirmek suretiyle tam teşekküllü bir laboratuvar olarak hizmet sunmaya başlamıştır.

Laboratuvarımız, deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartları sağlamış ve 2022 yılında uluslararası bir standart olan TS/EN ISO17025 Akredite Laboratuvar sertifikasını, tek yetkili kurum olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından almaya hak kazanmıştır.

Misyonumuz

İyi mesleki ve teknik uygulamalar ile müşterilerimize profesyonel hizmet vermek, test ve/veya analiz hizmetlerinde kaliteyi ve verimliliği sürekli olarak sağlamak;

Tüm çalışmalarını TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde yürütmek ve kalite yönetim sistemini, hizmet kalitesinin gerekleri doğrultusunda geliştirmek-iyileştirmek;

Ulusal ve uluslararası standartlar kullanarak veya uygulanabilir müşteri şartları doğrultusunda test ve/veya analiz ihtiyaçlarını maksimum düzeyde ve zamanında karşılamaktır.

Vizyonumuz

Toplam kalite yönetimi yaklaşımı ile kalite iyileştirme çalışmalarında bütün çalışanların katılımlarını sağlamak;

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş olan hizmet kapsamını sürekli müşteri taleplerini karşılayacak şekilde genişletmek;

Çalışanlarını gelişen teknolojik koşullara göre sürekli eğitimle gelişimlerini sağlamaktır.

Hedefimiz

Tüm personelin yönetim sistemi hedefleri doğrultusunda çalışmalarını, hedeflere ulaşmak için ortak katılımlarının sağlanmasını, çalışmalarının hedefleri gerçekleştirmeye etkisini değerlendirebilecek bilinç düzeyine ulaşmasını temin etmek;

Laboratuvar personelinin kalite yönetim sistemini etkin olarak uygulanmasını sağlamak için gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları düzenleyerek kurulan kalite sistemine uygun çalışmalarını sağlamak;

Tüm çalışmalarında çevreye zarar verici faaliyetlerde bulunmaktan kaçınmaktır.

İlkemiz

TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun olarak kurulan kalite yönetim sisteminin sürekliliğini, sürekli iyileştirilmesini ve etkinliğini sağlamak;

Test ve/veya analiz hizmetlerinde tarafsızlık, doğruluk ve gizlilik ilkelerine bağlı kalmaktır.

BELGELERİMİZ

ANALİZ HİZMETLERİMİZ

UGM Test ve Analiz Laboratuvarı bünyesinde ikisi doktora dereceli olmak üzere toplam altı uzman kimyager görev almaktadır. Kimyagerlerimizin tamamına yakını daha önce Ticaret Bakanlığı Gümrük Laboratuvarında görev yapmış uzmanlardır.

UGM Test ve Analiz Laboratuvarının amacı, beyanname tescilinden önce ürünleri analiz ederek bunların tarife pozisyonlarını doğru bir şekilde tespit etmek; bu şekilde GTİP beyanın hatasız yapılmasını sağlamak suretiyle ortaya çıkabilecek olası mali riskleri ve cezai durumları önleyerek firmalara maliyet ve zaman avantajı sağlamaktır.

Laboratuvarımız bünyesinde yapılan analizler aşağıda yer almaktadır:

FT-IR Spektroskopik Analizi

FT-IR Spektroskopi yöntemi ile plastiklerin mamul olduğu polimerik materyallerin karakterizasyonu yapılabilmektedir.

Bunlara örnek olarak polietilen (PE), polipropilen (PP), polivinil klorür (PVC), PTFE gibi florlu polimerler, poliamid (PA) ve poliesterler (PES) verilebilir.

Kalitatif (Nitel) Lif Analizi

Kalitatif Lif Analizi tekstil liflerinin mikroskop altında ayrımıdır. Tekstil liflerinin yapılarının mikroskop altında incelenmesi liflerin daha yakından tanınması açısından önemlidir. Bu analiz yöntemi dokunmuş, örme veya dokunmamış mensucatın ya da ipliklerin hangi liflerden mamul olduğunu anlamak için mikroskobik analiz yöntemiyle incelenmesidir. Bu şekilde mikroskop altında istenilen ölçüye kadar büyütülen yüzey, detaylı olarak incelenmekte ve gerekirse dijital olarak da kaydedilmektedir.

Kantitatif (Nicel) Lif Analizi

Kantitatif Lif Analizi tekstil liflerinde lif oranların tespitidir. Bu analiz ikili ve üçlü lif karışımından (harman) oluşan kumaşların kantitatif (nicel) olarak kimyasal analizinin yapılması işlemidir. Kimyasal kantitatif lif analizinde temel prensip; lif karışımını oluşturan liflerden birini çözen fakat diğerini çözmeyen uygun bir çözücü ile karışım numunesinin kimyasal olarak analiz edilmesidir. Çözünmeden kalan kısım tartılarak, başlangıçtaki numune miktarına göre oranı hesaplanır ve bu şekilde karışımın içindeki liflerin oranları belirlenir.

Kimyasal Analiz

Kimyasal analiz yöntemi ile sabun, deterjan vb. yüzeyaktif özellik gösteren kimyasalların analizleri ve çözünürlük testleri yapılabilmektedir.

GBF(SDS) HİZMETİMİZ

GBF(SDS) NEDİR?

MSDS, Türkçe ismiyle Güvenlik Bilgi Formu (GBF), kimyasal maddelerin güvenli kullanımıyla ilgili sağlık, güvenlik ve çevresel riskler hakkında bilgi sağlayan bir dokümandır. GBF, kimyasal maddenin tehlikelerini, kullanımıyla ilgili önlemleri, acil durum senaryolarını ve uyulması gereken mevzuatı içerir. Bu belge, kullanıcıların sağlık ve güvenliklerini korumalarına, çevreyi korumalarına ve olası acil durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olur. Türkiye'de MSDS, GBF olarak KKDİK mevzuatı altında düzenlenir, uluslararası standartlara uyumlu olarak hazırlanır.

GBF KAPSAMI VE HAZIRLAMA YETKİSİ

Güvenlik Bilgi Formu, tehlikeli kimyasal maddeler ve ürünler için zorunlu olan bir belgedir. Bu belge, kimyasal maddeleri üreten, ithal eden, dağıtan veya kullanan işletmeler tarafından Türkçe olarak hazırlanır. Güvenlik Bilgi Formu KKDİK Ek-2’ye uygun olarak ve Ek-18’e göre belgelendirilmiş kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından hazırlanır.

UGM’de GBF

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş, Temmuz 2023 itibariyle bünyesinde Güvenlik Bilgi Formu hazırlama hizmeti vermektedir. MSDS’ler Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Mezunu Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Yusuf Melek tarafından hazırlanmaktadır. MSDS Teslim süresi maksimum 3 iş günüdür. Talebe bağlı olarak talepler aynı gün ya da sonraki iş gününde yanıtlanabilir.

FOTOĞRAFLAR

İSTANBUL MERKEZ OFİS

Mahmutbey Mahallesi 2655 Sokak No:1-3-21 Bağcılar, İstanbul Fax: (0212) 410 23 00