Politikalarımız

Tedarikçi Politikası

"Tedarikçilerimizin sadece bir zincirin halkası olmasını değil, üretim çarklarımızda bize güç katan bir dişli olmasını bekleriz. Tedarikçilerimizin katılım gücü ile dönen çarklarımız bizim müşterilerimize daha etkin hizmet vermemizi sağlayacağından, bu çarkların birbirine uyumu ve aynı önemli kriterlere sahip olmaları gereklidir. Ancak, arada dişleri kırılmamalı, daimi olarak arıza vermeyecek şekilde güç veren olarak kalabilmelidirler."

Sürdürülebilir Bir Hizmet için Tedarikçilerimizi Seçim Kriterlerimiz

Sürdürülebilirlik

Ortaklık Yapısı ve Yönetim Şekli, Şirket Politikaları, Etiklik Anlayışı, Şeffaflık Anlayışı ve Hesap Verebilirlik, Rekabet Kuralları ve Rekabet Yasalarına Uyumu, Finansal Yeterliliği, Kazanç ve Vergi Durumu, Personel Yapısı ve İK, Mesleki Yeterlilik, Danışman Kuruluşları

Saygınlık

Marka Bilinirliği, Rakiplerin Saygısı, Ana Faaliyet Konusundaki İşleri, Taklitçilik, Güvenilirlik, Referanslar

Risk Yönetimi Yeterliliği

Riskin Önden Saptanması, Risklere Karşı Sigortaları, Bina/Tesis Profili, Telekomünikasyon Yapısı ve İmkanları, IT Sistem Yedekleme Durumu, Bilgi Güvenliği Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Doğal Afetler ve Yangın Planları, Finansal Riskler.

Ürün Yeterliliği

Standartları, Performansı, Özellikleri ve Üstünlükleri, Ürün Güvenilirliği, Dayanıklılık, Uygunluk, Estetiklik, Kullanışlılık.

Üretim/Hizmet Yeterliliği

Rekabetçi Fiyat Belirlemede Etik ve Yasalara Uyum, Fiyat, Ödeme ve Vade, Teknoloji Kullanımı, Ölçülebilinirlik, Şikayet Yönetimi ve Çözüm Odaklılık, Zamanında Teslim, Resmi Evrak Düzenleme Kabiliyeti, Yenilikçi Yaklaşım, Açık Fikirler, Esneklik, Satış Sonrası Hizmet İmkanları, 5 Yıl Tecrübe, Ulaşılabilirlik.