Kurumsal

Hakkımızda
Hakkımızda

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. (UGM) faaliyetine, "ÜNSPED Beynelmilel Nakliyat - M. Haluk Ündeğer" unvanı ile 1981 yılında başladı. Şirketimiz kuruluşundan bu yana müşterilerin ihtiyaçlarına beklentilerinin üzerinde yanıt verecek şekilde sürekli olarak teknolojik alt yapı ve yeniliklere öncelik vermiş bu konuda sektöründe öncü olmuştur.

Sertifika & Belgeler
Sertifika & Belgeler

Ünsped Gümrük Müşavirliği olarak sektördeki güvenilirliğimizi ve uzmanlığımızı kanıtlayan çeşitli sertifikalara ve belgelere sahibiz. Müşterilerimize kaliteli ve güvenli hizmet sunduğumuzu belgelemekten gurur duyuyoruz.

İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları bizim en değerli varlığımızdır. Yetenekli ve motivasyonlu çalışanlarımızla gümrük ve lojistik sektöründe başarıyı hedefliyoruz. Ekip ruhuyla çalışarak, profesyonel gelişimi teşvik ediyor ve çalışanlarımıza adil bir çalışma ortamı sağlıyoruz.

Bilgi Toplumu Hizmetleri
Bilgi Toplumu Hizmetleri

Teknoloji ve dijitalleşme çağında müşterilerimize en son bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak hızlı, etkili ve güvenli hizmetler sunuyoruz. Dijital platformlarımızla sizin için kolay erişilebilir ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlıyoruz.

Oda ve Dernek Üyelikleri
Oda ve Dernek Üyelikleri

Ünsped, gümrük ve lojistik sektöründeki önemli oda ve derneklere üyedir. Bu üyeliklerle sektördeki gelişmeleri yakından takip eder, müşterilerimize en güncel bilgileri ve en iyi hizmetleri sunmak için sektörle işbirliği içinde çalışırız.

Kurumsal Derecelendirme Raporları
Kurumsal Derecelendirme Raporları

Şeffaflık ve güvenilirlik ilkeleriyle hareket eden Ünsped, düzenli olarak yayınlanan kurumsal derecelendirme raporlarıyla müşterilerine finansal performansı ve sürdürülebilirlik konularındaki güncel bilgileri sunmaktadır.

Kurul ve Komitelerimiz
Kurul ve Komitelerimiz

Ünsped Gümrük Müşavirliği'nin yönetim kurulu ve çeşitli komiteleri, şirketin stratejik kararlarını ve kalite politikalarını belirlemektedir. Yönetimimiz, deneyimli ve yetenekli profesyonellerden oluşur, sektörde liderlik rolü üstlenir.

Süreç Uyumu
Süreç Uyumu

Ünsped olarak yasalara, düzenlemelere ve uluslararası standartlara tam uyum sağlıyoruz. Süreçlerimizi etkin bir şekilde yönetiyor, gümrük ve lojistik operasyonlarınızda tüm yasal gereklilikleri karşılıyoruz. Sizin işlerinizi güvenle yönetmek için buradayız.

Sosyal Sorumluluk
Sosyal Sorumluluk

SürdürülebilirlikÜnsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.S. (UGM) faaliyet alanında global marka olma vizyonuna sahip bir şirket olarak, sürdürülebilirlik kavramını mevcut faaliyetlerine, geleceğe yönelik yatırımlarına ve değer zincirine entegre etmeyi hedefler.UGM, artan dünya nüfusunun taleplerini ve gelecek nesilleri ihmal etmeyen, günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan, doğal kaynakların varlığım sürdürebilmesini sağlayan bilinçli tüketim metotları ve alternatifkaynaklan araştırma bağlamında, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 45001 İs Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 371 Ol Sürdürülebilir Gelişim Yönetim Sistemi, ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müsteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi, ISO 22301 İs Sürekliliği Yönetim Sistemi, ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi, ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği, ISO 37301 Uygunluk Yönetim Sistemi (Compliance Management Systems), ISO 22301 İs Sürekliliği Yönetim Sistemi Yönetim Sistemi standartlarına uygun sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını benimser.Sürdürülebilirlik politikası, UGM faaliyetlerinin temelini oluşturur ve yönetim kurulundan başlayarak tüm departmanlarda uygulanacak iş modeline dahil edilir.UGM, iklim değişikliği, yoksulluk, açlık, eşitsizlikler, su kıtlığı ve biyoçeşitliliğin kaybı gibi küresel sorunların üstesinden gelmek için BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 'ne karşı sorumluluklarının farkındadır. Yatırımlarını büyüterek yasam standartlarını ve refahı artırmayı hedefler, çalışmalarını ve karar alma süreçlerini yürütürken, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye öncelik verir.UGM, finansal hedeflerinin yanı sıra "insana Yakışır İs ve Ekonomik Büyüme" hedefini de dikkate alarak sürdürülebilirlik performansı açısından yatırımlarını güçlendirmeye devam eder. Ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutlar üzerindeki etkilerinin bilincinde olan UGM, 2030 yılına kadar aşağıdaki SKH'leri (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) birincil odak noktası olarak geliştirmeyi ve operasyonlarını buna göre şekillendirmeyi taahhüt eder:•6. SKH: Temiz Su ve Sıhhi Koşullar•9. SKH: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı•12. SKH: Sorumlu Tüketim ve Üretim•13. SKH: İklim EylemiUGM, daha az enerji tüketen, insan sağlığına, biyoçesitliliğe ve çevre kaynaklarına duyarlı hizmetler sunar. UGM, Birleşmiş Milletler Bilimsel Esaslı Hedefler Girişimi'ne uygun biçimde sera gazı emisyonlarını ve karbon ayak izini azaltacak düşük karbon ekonomisine geçis yolları sunan inovatif girişimleri destekler. Bu alandaki mevcut en iyi teknolojileri araştırmaya ve projelerimize entegre etmeye devam eder. Bu doğrultuda Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması, kimyasalların ve enerjinin geri kazanılmasına yönelik çalışmaları destekler.UGM'nin tüm departmanları, çalışanları, tedarikçileri, yüklenicileri, taşeronları ve is paydaşlarıyla olan ilişkilerinde bu politika göz önünde bulundurulur.

İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en önemli önceliğimizdir. İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olarak çalışma ortamlarını düzenli olarak denetler, çalışanlarımıza gerekli eğitimleri sağlarız. Gümrük ve lojistik hizmetlerinde emniyetiniz bizim için önemlidir.

Politikalarımız
Politikalarımız

Müşterilerimizin gümrük ve lojistik ihtiyaçlarına yönelik yüksek standartlarda hizmet sunmayı hedefleyen politikalarımızla kalitemizi ve güvenilirliğimizi garanti altına alıyoruz. Sizin memnuniyetiniz önceliğimizdir.

MÜŞTERİ HAKLARI
MÜŞTERİ HAKLARI

Şikayet Politikası & İhbar Bildirimi Süreçleri
Şikayet Politikası & İhbar Bildirimi Süreçleri

Genel Hatlarıyla Şikayet Politikası ve SüreciUGM olarak müşteri taleplerini şeffaf, hızlı, net ve müşteri odaklı bir şekilde çözmeyi taahhüt ederiz. Müşteri isteklerini sürdürülebilir kaliteli hizmet sunma anlayışımızla değerlendiririz.Müşterilerimizden gelen her şikayeti müşteri odaklılık felsefesiyle inceler ve bu inceleme sonucunda çözüm sunarız. Şikayet, talep ve öneriler akabinde kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimize uygularız.Çalış...