SEKTÖRLER

Tekstil & Hazır Giyim
Tekstil & Hazır Giyim

İstihdam, üretim ve ihracat açısından ülkemizin en önemli sektörlerinden birisi olan tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan küresel rekabet sektörün çevik bir yapıya kavuşmasında son derece önemli bir rol oynamaktadır. Gelişmekte olan bir çok ülke için kritik olan bu sektörde, ülkelerin kendi üreticilerini korumak için yoğun korunma önlemleri programları uyguladıkları anlaşılmaktadır. Müşterilerimizin küresel rekabet gücünü desteklemek amacıyl...

Otomotiv
Otomotiv

Küresel değer zincirinin en önemli halkalarından birisi olan otomotiv sektörü ülkemiz ihracatının lider sektörü konumundadır. Değer zincirinin farkında olarak, sektördeki küresel oyuncu konumunda olan müşterilerimize sunduğumuz değer yaratan hizmetlerimizle, otomotiv sektöründe ihtiyacınız olan risk ve denetim sorununa ilişkin uzman kadrolarımızla size özel çözümler üretmekteyiz.

Enerji
Enerji

Küresel ısınma ve karbon salınımı sorunun bilincinde olarak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, enerji sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimizin enerjilerini maksimize edecek çözümler üretiyoruz. Enerji yoğun sektörlerde ortaya çıkan küresel baskıları ve bölgesel gelişmeleri dikkate alarak müşterilerimize çözüm önerileri geliştiriyoruz.

Petrokimya
Petrokimya

Birçok sanayi dalına ham madde tedarik eden bir sektör olarak petrokimya sektörünün öncü rolünün farkındayız.  Uzman kadrolarımız ve güçlü kimyager ekibimizle sektörün nabzını tutuyor, sektörel çözüm önerileri üretip müşterilerimizin beklentilerinin ötesine geçiyoruz.

Gıda
Gıda

Dünyamızın ihtiyaç duyduğu gıdanın sürdürülebilir bir şekilde üretilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Ülkemizin küresel ölçekte önemli bir oyuncu olduğu bu sektörde, gıda güvenliğini ön planda tutarak, geçmiş deneyimlerimizi geleceğe taşıyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu lojistik çözümler üretip, müşterilerimizin rekabet gücünü destekliyoruz.

Demir - Çelik
Demir - Çelik

Teknoloji ve sermaye yoğun yatırımlar gerektiren demir çelik sektörü, ulaşımdan inşaata, tarımdan teknolojiye, birçok temel sektöre girdi sağlamakla metal işkolunun lokomotifi konumundadır. Ülkemizin çok önemli bir küresel oyuncu olduğu bu sektörde, sektörün ihtiyaçlarını analiz edip, uzman kadrolarımızla sektörel çözümler üretiyoruz. Enerji yoğun bir sektör olarak demir çelik sektörünün, yeşil mutabakat gibi küresel ölçekte karşı karşıya kaldığı...