Hizmetler

TEŞVİK VE TEMİNAT DANIŞMANLIĞI

TEŞVİK VE TEMİNAT DANIŞMANLIĞI

 

TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

Ünsped Gümrük Müşavirliği Teşvik Departmanınca, aşağıda belirtilen konularda hizmet veririz.

Belgenizin alımından kapatılıncaya kadar, sürecin her aşamasında ve her işlem bazında;

İhracat ve ithalat miktarlarınızı belge kullanım süresince izler, firmanıza HER HAFTA rapor veririz. Bu raporda; ithalat fazlanızı veya ihracat açığınızı ve de belge üzerindeki tüm bilgileri iletiriz.

Belge süresinde, ithalat/ihracat dengenize göre; ithalatın azaltılması, ihracatın artırılması veya belge kapsamında ithal edilmiş malın kati ithalata çevrilmesi vb. her konuda firmanızı yönlendiririz.

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Firmanız tarafından veya ihracatçı firma aracılığı ile ihracat yapıyorsanız, Dahilde İşleme İzin Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

Firmalar, üretimde ihtiyaç duyduğu hammaddeyi Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında gümrük muafiyetinden ve KDV istisnasından yararlanarak ithal edebilir. Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kullanan firmalar ithalatta gümrük vergisi ve harç istisnasından yararlanmanın yanı sıra, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmama ve vadeli ithalat işlemlerinde % 6 KKDF ödemeyerek önemli bir avantaj sağlarlar.

Bu konulardaki maliyetinizi ' oranında azaltabilirsiniz.

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Üretiminin tamamını ya da bir kısmını yurt dışında yaptırmak isteyen firmalar için avantajlı olan Hariçte İşleme İzin Belgesi, işlenip geri gelen ürünlere ilişkin gümrük vergisi indirimi sağlar. Böylece firmalar hammaddesini Türkiye'den gönderdikleri ürünlerin yeniden Türkiye'ye ithalatında yüksek gümrük vergisi ödememe avantajına sahip olurlar. Hariçte İşleme İzin Belgesi'nin yanı sıra Dahilde İşleme kapsamında Hariçte İşleme İzin Belgesi alımı ve kapatılması konusunda da danışmanlık yapmaktayız.

Yatırım Teşvik Belgesi

Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, tasarrufların, katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve Ar-Ge içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi için Yatırım Teşvik belgesi alınır.

Yatırım Teşvik belgesi; yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belge olup yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenmektedir.

Firmalar tamamen yeni yatırım veya mevcut tesislerin modernizasyonu için yatırım teşviklerinden yararlanabilirler.

Yeni yatırım teşvik programı kapsamında tasarlanan, Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli yatırımların Teşviki ve Stratejik Yatırımların Teşviki başlıkları altında, dört farklı teşvik uygulaması altında, dokuz farklı teşvik aracı ile değişen yatırım destek unsurlarına göre desteklenmektedir.

Teşvik araçlarının yatırımcıya sağladığı katkılar; yatırımın niteliğine ve tabi olacağı uygulamalara göre değişkenlik göstermektedir.

Yatırımcıların teşvik araçlarından sağlayacakları destek katkılarının belirtilmesi gerekir ise; Teşvik Sistemi; Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Stratejik Yatırımlardır.

Yatırım Teşvik Destek unsurları dokuz farklı şekilde sıralanabilir.

-KDV İstisnası

-Gümrük Vergisi Muafiyeti

-Vergi İndirimi

-Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

-Gelir Vergisi Stopajı Desteği

-Sigorta Primi Desteği

-Faiz Desteği

-Yatırım Yeri Tahsisi

-KDV İadesi

Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van ilimiz olmak üzere, Toplam 23 İl ‘de Cazibe Merkezli Program kapsamında tüm Yeni Yatırımlar ve Kurulumuna ilişkin YTB Teşvik İşlemleri

Özel Endüstri Bölgeleri olarak ilan edilen İstanbul, Balıkesir, İzmir, Bursa ve Mardin‘de faaliyet gösteren firmalarımızın Yeni Yatırımlar ve Kurulumuna ilişkin Tüm Yatırım Teşvik İşlemleri

Serbest Bölgelerdeki Yeni Yatırımlar ve Kurulumuna ilişkin tüm YTB İşlemleri

Organize Sanayi Bölgelerimizde faaliyet gösteren ve yeni kurulacak firmalarımızın tüm Yatırım ve kurulumuna ilişkin YTB Teşvik işlemleri

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında değerlendirilen Yatırım Projeleri 50 / 500 Milyon TL arasındaki yatırımların, öncelikli ürün listesindeki ürünlere yönelik Teknolojik Odaklı Sanayi Hamlesi Program kapsamındaki yeni kurulacak ve kurulumuna ilişkin tüm YTB takibine ilişkin işlemleri

YTB alımı, YTB kapaması ve YTB revize işlemlerine ilişkin her türlü işlem desteği, 2012/3305 Karar Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları kapsamında firmalarımıza, Teşvik Departmanımızın uzman kadrosu ile hizmet ve destek verilmektedir.

Tasarım Desteği

Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Kimler Yararlanabilir?

-Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler

-Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler

-Dış ticaret sermaye şirketleri (DTSŞ)

-Sektörel dış ticaret şirketleri (SDŞ)

Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, standart ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak standart, çevre belgeleri ile can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Turquality Programı

Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve TURQUALITY ihracatçı birlikleri, üretici dernekleri, üretici birliklerinin, sektörlerinin yurt dışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birlikleri’nin TURQUALITY Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Türkiye’de patent bilincinin günden güne arttığını gösteren istatistikler bu konuda yakın zamanda makro düzeyde bir başarı kazanılacağını kanıtlar nitelikte. Türk Patent Enstitüsü (TPS) raporlarına göre, Türkiye geçtiğimiz yıl marka başvurularında Avrupa birinciliğini elinde tutmaktadır.

TURQUALITY Sertifikasının düzenlenmesine İlişkin;"Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" uyarınca Turquality Komitesi’nin onayı çerçevesinde kullanımına izin verilecek TURQUALITY sertifikasının düzenlenmesidir.

Turquality-From Turkey ibaresi, Türk Patent Enstitüsü tarafından 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7'nci maddesinin 1'nci fıkrasının (g) bendi çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı adına koruma altına alınan, fonu Pantone 3125 C olan ve tasarımı aşağıda yer alan TURQUALITY sertifikasını ifade eder.

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Kimler Yararlanabilir?

-Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşları

Türkiye’de ticari, sınai/ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin, yurt dışı pazarlarda ürünlerinin geniş çaplı ve uzun süreli tanıtımının yapılmasını teminen, gerçekleştirecekleri tanıtım ve/veya marka tescil faaliyetlerine ilişkin giderleri ile yurt dışında mal ticaretine yönelik faaliyette bulunmak amacıyla açmış oldukları veya açacakları birimlerle ilgili giderlerinin uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasıdır.

Yurt dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Kimler Yararlanabilir?

-Yurt dışı fuar organizasyonunu gerçekleştiren organizatörler söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar.

Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle ihracatımızın desteklenmesidir.

 

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Kimler Yararlanabilir?

-Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler ve yazılım şirketleri

A- Yurt dışı Pazar Araştırması Desteği

Sanayi ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

B- Rapor ve Yurtdışı Şirket Alım Desteği

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

C- Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği

Bakanlık koordinasyonunda organizatör kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

D- e-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği

Kimler Yararlanabilir?

-Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesinde belirtilen ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri yararlanabilir. Her bir eğitim programına bir şirketten en fazla 4 kişi katılabilir.

A- Eğitimcilerin düzenleyeceği eğitim programları Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim giderlerinin desteklenmesidir.

B- Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi

İş birliği kuruluşlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerinin desteklenmesidir.

İstihdam Desteği

Sektörel Dış Ticaret Şirketi ünvanına haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.

Yurt içi Uluslararası İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği

Kimler Yararlanabilir?

-Organize eden firmalar yararlanabilmektedir.

Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Ekonomi Bakanlığı'nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranı karşılanmaktadır.

ÜNSPED, tüm operasyonel uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde uzmandır. Türkiye'de ilk olarak başlattığı uygunluk değerlendirmesi sırasındaki operasyonel iş süreçleri sahada bulunan operasyon personelinin yapmış olduğu data girişleri ile terminaller üzerinden an be an kayıt altına alınmaktadır. İstenildiğinde bu kayıtlar internet üzerinden görülebilmekte ya da anlık e-posta olarak gönderilmekte ve de istenilen aralıklarda düzenli raporlanabilmektedir.

TEMİNAT DANIŞMANLIĞI

Gümrük Mevzuatına göre muafiyet kapsamında ithali yapılan eşyalara ait vergi ve resimlerin belli bir taahhüt karşılığında geri alınmak üzere yatırılması, teminat olarak tanımlanmaktadır. ÜNSPED olarak Teminat Departmanımız, ilgili mevzuatlar uyarınca, gümrük rejimlerine tabi tutulan eşyaların bu işlemlerine ilişkin tahakkuk eden teminata bağlanan gümrük vergileri ile diğer eş etkili vergiler ve mali yüklerin çözülmesine yönelik hizmet vermektedir.

Gümrük muafiyetine tabi eşyaların ithalat aşamasında verilen teminatlarının, yükümlülüğünün yerine getirilmesini müteakip müşterilerimiz adına ilgili kurumlar nezdinde takip ve talepte bulunarak işlemleri sonuçlandırıp müşterilerimize teslimini sağlamaktayız.

Teminat Departmanımız ayrıca, YYS ve Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin çeşitli faydalarından olan, Dahilde İşleme, Gümrük Antrepo, Geçici İthalat ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimlerinde gümrüğe verilmesi gereken teminatların indirimli tarife uygulanarak firmaya ekonomik avantaj sağlayan Kısmı Teminat Sisteminden yararlanmalarını kolaylaştırmaktadır. Müşterilerimizin Gümrük Mevzuatına göre, muafiyetle gelen eşyaların bağlandığı teminattan başka bir teminat türüyle değiştirebilmesine (Örneğin; Nakit-Mektup, Mektup-Nakit, Mektup-Mektup, Nakit-Nakit gibi) tüm teminata konu işlemler üzerinde;

-Gümrük Kanunu’nun 128 ve 131’inci madde hükmü altında yapılan işlemlerin teminat iadesi

-2006/12 Sayılı Dahilde İşlemi Rejiminin kapsamında yapılan Dİİ ve DİİB işlemlerin teminat iadeleri

-Transit işlemleri

-Antrepo işlemleri

-Dolaşım belgelerinin daha sonra ibrazı

-Navlun Kıymet Araştırması

-Ata Karnesi

-Yatırım Teşvik

-Ek Mali Yükümlülüklere ait tüm teminat iade işlemleri, Teminat Departmanımızın uzman çalışanları ile, firmalarımıza destek verilmektedir.