ARGE&TEKNOLOJİ

İnovasyon

Küresel rekabette ve ülke ekonomisinin gelişmişliğinde yenilikçi politikalar giderek önemini arttırmaktadır. Ekonomik ve toplumsal değer yaratmak için ürünlerde, hizmetlerde ve iş yapış yöntemlerinde yapılan değişiklik, farklılık ve yenilikler inovasyon olarak adlandırılmaktadır. 
Gümrük ve dış ticaret sektöründe yetkin iş kaynağı yaratmak, verimliliğin artması ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi adına var gücümüzle çalışıyor, inovatif yöntemlerle yeni ürünler, sistemler, yazılım geliştirmeleri, malzemeler, cihazlar, ekipman, prosedür ve sistemlerin geliştirilmesi ve yeni teknikler ve prototipler üretilmesini sağlıyoruz.