Dürüstlük
Ticari faaliyetlerimizde ve tüm iş süreçlerimizde doğruluk, dürüstlük ve adalet öncelikli değerlerimizdir.

Sorumluluklarımız
Yasal Sorumluluklarımız
Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
Çalışanlarimıza Karşı Sorumluluklarımız
Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
Tedarikçi ve İş Ortaklarına Karşı Sorumluluklarımız
Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız
Ünsped Adına Karşı Sorumluluklarımız

Gizlilik
Ünsped, rakiplerine avantaj yaratacak bilgileri, ticari sırlari, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, çalışanlarının özlük haklarına ait bilgileri üçüncü şahışlara karşı korur, bilgi güvenliğine önem verir.

Çıkar Çatışması ve Yolsuzlukla Mücadele
Hiçbir zaman yasadışı bir ödeme içerisinde doğrudan ve dolaylı olarak bulunmamayı, kamu çalışanının tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan veya olmayan doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaatin hediye yasağı olduğunu, görev sebebi ile çıkar sağlamama ve çıkar çatışmasına girmeme temel ilkesini uygularız. Bu amaçla, yönetici ve çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzaklaştırılacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatırız.

Yazılı ve Sözlü İletişim
İş ilişkilerinin kişiselleştirilmeden yürütülmesini, iş atmosferini olumsuz etkileyen kişisel düşmanlık ya da kavgaya varan ilişkilerin reddini, kamu görevlileri, müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler ile ilişkilerde nezaket ve saygı kurallarına uygun davranmayı sağlarız.

Hediye Vermek - Almak
Etkinliklerimiz kapsamında bulunan çalışmalarda; kutlama, ikram ve agirlama gerektiren durumları yasalarımızın ve iş yapım kurallarımızın belirlediği şekilde uygulamayı, çalışanlarının, tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almalarına ve aynı amaçla vermelerine müsaade etmemeyi, tüm çalışanlarıyla ilke edinmistir.

Ünsped yayınladığı, açıkladığı ve altı başlıkta topladığı ilkelerini yaşam koşullarına göre güncelleştirmeyi, modern toplumun bir parçası olarak hizmetlerine devam etmesinin kaçınılmaz bir şartı olarak görür.

Ünsped, bu sebeplerle "Etik Kurul"unu oluşturmuş olupbenimsenen iş yapım kurallarımız ile çelişkili bir durum ortaya çıktığında, müşterileri ve çalışanları ilgili kurul ile irtibata geçebilirler.