Hizmetler

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ

EĞİTİM HİZMETLERİ

"Ünsped Gelişim Akademisi (UGA), Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. bünyesinde çalışanların mesleki yetkinliklerini en üst seviyeye çıkarmak ve bilgilerini güncelleyerek, sektördeki en nitelikli kadroya sahip firma olma iddiasıyla kurulmuş olup faaliyetlerine bu amaç doğrultusunda devam etmektedir.

UGA’nın bu niteliği kısa süre içinde sektörde göze batmış ve bu eğitimlerin, muhatap olunan özel sektör ve STK çalışanlarına da verilmesi yönünde taleplerle karşılaşılmıştır. Bunun sonucu UGA, küresel tedarik zincirinin tüm aşamalarındaki operasyonları esas alan kambiyo, dış ticaret ve gümrük mevzuatı alanlarında, öncelikli hedef kitlesi kendi müşterileri olan dış eğitim hizmetleri vermeyi sürdürmektedir.

Eğitimlerimiz

-Dış Ticarette Teslim Şekilleri

-Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Kambiyo Mevzuatı

-İthalat Mevzuatı ve Uygulama Süreçleri

-İhracat Mevzuatı ve Uygulama Süreçleri

-Dahilde İşleme Mevzuatı ve Uygulamaları

-Hariçte İşleme Mevzuatı ve Uygulamaları

-Yatırım Teşvik Mevzuatı ve Uygulamaları

-Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

-İhracata Yönelik Devlet Yardımları

-Gümrük İşlemlerinde Cezai Durumlar ve Yargı Yolları

-Menşe Mevzuatı ve Menşe Esaslı Ek Vergi Uygulamaları

-Gümrük Tarife Sınıflandırması ve Uygulamaları

-Gümrük İşlemlerinde Maliyet Avantajları

-Gümrük Mevzuatı Temel Esasları ve Uygulamaları (YYS)

-Uluslararası Ticarette Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri (YYS)

-Ürün Güvenliği Denetimi ve Teknik Düzenlemeler

İSTANBUL MERKEZ OFİS

Mahmutbey Mahallesi 2655 Sokak No:1-3-21 Bağcılar, İstanbul Fax: (0212) 410 23 00