Hizmetler

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SİSTEMİ VE SONRADAN KONTROL DANIŞMANLIĞI

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SİSTEMİ VE SONRADAN KONTROL DANIŞMANLIĞI

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi ve Sonradan Kontrol Danışmanlığı kapsamında Mevzuat Departmanımızla aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

Ticaretin kolaylaştırılması adına alınan, maliyet azaltıcı ve firmalara hız kazandıran belgelerin alınmasındaki danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere, uluslararası bir belge olan AEO (Authorised Economic Operator) –YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü) belgesinin alınmasında danışmanlık hizmeti verilmesi,

Uluslararası bir belge olan AEO (Authorised Economic Operator) –YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü) belgesinin alma şartları ve devamlılığını sağlayan faaliyetler arasında yer alan; YYS belgesi sahibi firmaların her yıl almaları zorunlu oldukları eğitim kapsamında, deneyimli ve yetkin Gümrük Müşavirleri tarafından eğitim verilmesi,

YYS belgesi sahibi firmalara faaliyet raporu kapsamında her yıl yapılması gerekli olan ve YYS kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin denetim ile, sonrasında ilgili EK-22/A ve EK-22/B faaliyet raporu hazırlama hizmetinin verilmesi,

YYS belgesi sahibi firmaların son 1 yıl içerisinde işlem gören beyannamelerinin örnekleme yöntemi ile denetlenip sonucunda Dış Ticaret Eşya Hareketleri Denetim Raporu halinde firmaya sunulması,

YYS belgesi sahibi firmaların belge alımı sonrasında, 5 yılda bir düzenlenen EK-2 soru formunun doldurulması, ilgili formun değişen unsurlarıyla beraber yeniden incelenerek, revize edilip Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi,

Ulusal bir belge olan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) ve Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ait gereklilikler için hazırlık yapıp, başvuru ve diğer belgeler ile birlikte Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü nezdinde alınması için takibinin sağlanması,

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Sonradan Kontrol Denetimi kapsamında planlı veya plansız denetimlere hazırlık sağlanması adına, sonradan kontrollere hazırlık denetimi yaparak firma yönetimine rapor halinde sunulması,

Smart Inspector programı vasıtasıyla Sonradan Kontrol (firma) denetiminin gerçekleştirilmesi ile puanlama sistemiyle gerçekleştirilen denetim sonunda çözüm önerileri ile firma yönetimine rapor halinde sunulması,

Sektör araştırmaları gerçekleştirmek suretiyle sektörel raporların hazırlanması,

Yerli ve yabancı ihracatçıların karşılaştıkları damping soruşturmalarında, başta soru formlarının sunulması olmak üzere tüm süreçlere ilişkin olarak danışmanlık hizmeti sunulması,

İthalat rejim kararı V sayılı liste kapsamında GTİP ekleme başvurularının gerçekleştirilmesi,

Ayrıca,

Danışmanlık Hizmetleri Departmanımız; Yatırım, Teşvik, Dahilde İşleme ve Serbest Bölgeler ile ilgili muhtemel iş süreçlerinin geliştirilmesi alanlarında Teşvik departmanı ile koordineli olarak çalışmaktadır.