UNSPED GELİŞİM AKADEMİSİ

UGA Hakkında

UGA Tarihçe

Kurum içi ve kurum dışı yapılacak eğitim planlamalarının ve uygulamalarının profesyonel bir anlayışla yürütülmesi amacıyla, 2013 yılında Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. bünyesinde "Ünsped Gelişim Akademisi (UGA) kurulmuştur.

UGA’nın Vizyonu

UGA’nın vizyonu, kişisel, kurumsal ve mesleki gelişim eğitimi programlarıyla, UGM çalışanlarının mesleki yetkinliklerini en üst seviyeye çıkarmak ve bilgilerini her aşamada güncelleyerek, sektördeki rol model özelliğini sürekli kılmaktır.

UGA’nın Misyonu

UGA, gerek iç kaynaklarından oluşturduğu, gerekse dış kaynaklardan sağladığı eğitici kadrosuyla UGM çalışanlarının ve dış müşterilerinin mevcut birikimlerine katma değer eklemeyi, iletişim becerileri ile mesleki bilgilerini geliştirmeyi misyon edinir.

UGA Dış Eğitim Hizmeti

UGA, eğitim gereksinimine ya da eğitim taleplerine göre, küresel tedarik zincirinin tüm aşamalarındaki operasyonları esas alan kambiyo, dış ticaret ve gümrük mevzuatı alanlarında dış eğitim hizmetleri sunar. Program sonunda UGA tarafından katılımcılara “Katılım Belgesi” ve alınan eğitimle ilgili süresiz ve ücretsiz danışmanlık hizmeti sunar.

UGA Bünyesinde Verilen Eğitimler:

Temel Oryantasyon Programları: Yeni başlayan çalışanlarımıza yönelik şirketin yapısının ve şirket kültürünün tanıtılması ile iş yapım şekli ve etik ilkelerinin aktarıldığı istihdamının gerçekleştiği ayda alınması zorunlu eğitimdir.
Mesleki Oryantasyon Programları: Yeni başlayan çalışanlarımız ile bölüm değiştiren çalışanlarımıza görevin gerektirdiği mevzuat ve uygulamaları içeren bilgileri aktararak, işe hakimiyetin hedeflendiği eğitimlerdir.
Mesleki Gelişim Programları: Yeni düzenlemelere uyum, teknolojik gelişmeler sonucu değişen ve/veya yeni eklenen bilgilerden çalışanlarımızın haberdar olmalarını sağlamak, çalışanlarımızın bilgi birikimlerini artırarak uzmanlaşmalarına yönelik eğitimlerdir.
Kurumsal Gelişim Programları: Şirket faaliyetleri ile stratejik planların arasındaki bağlantının kurulması ile kurumsal politikamızın ve etik değerlerimizin esas alındığı ve kendi gereksinimlerimiz doğrultusunda kurum içi iletişimi güçlendirmek, çalışanları katılımcı yönetim anlayışına yönelterek, genel verimlilik artışının hedeflendiği eğitimlerdir.
Kişisel Gelişim Programları: Çalışanlarımızın kendilerini tanıyarak, gücünü ve gelmek istedikleri noktaya ulaşabilmek için neler yapabileceğini fark etmesine yönelik iş ve sosyal hayatında etkinliğini ve gelişimini arttırmayı hedefleyen eğitimlerdir.
Dış Müşteri Seminerleri ve Eğitimleri: Ticaret Odaları, Dernekler, Üniversiteler ile Firmaların eğitim ihtiyaç analizleri sonucu veya taleplerine istinaden uluslararası eşya ticaretinde arz zincirinin tüm aşamaları esas alınarak, temel ve/veya ileri düzeyde dış ticaret, gümrük mevzuatının ve uygulamalarının kuruma özel güncel hali ile aktarıldığı eğitimlerdir.
Yasal Zorunluluk Eğitim Programları: Yapılan işler sırasında ve işler nedeniyle iş kazasının yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek amaçlı yasalarla zorunlu kılınan eğitimlerdir.

UGA, 2023 yılı sonu itibarı ile kendi bünyesinde iç müşterilerine; 115 Kurumsal ve Kişisel Gelişim, 72 Temel ve Mesleki Oryantasyon, 206 Mesleki Gelişim ve 222 Yasal Zorunluluk eğitimi planlayarak, toplamda verilen 2890 eğitim saatini 22301 katılım ile gerçekleştirmiştir. Bu eğitimlerin tamamı her yıl tekrarlanmakta olup 2023 yılı kişi başına düşen eğitim 32 kişi / saat olarak gerçekleşmiştir

Oryantasyon ve Yasalarla Zorunlu Tutulan eğitimler için gerekli olan ve bir gümrük müşavirliği şirketinin izlemekle yükümlü olduğu mevzuat içinde yer alan temel mevzuat;

 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu
 • 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
 • 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • 3283 sayılı Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun
 • 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
 • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
 • 1997 tarihli ABD Yabancılara İlişkin Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA)
 • 2010 tarihli İngiltere Rüşvetle Mücadele Yasası (UK Bribery Act)
 • 24 Mart 2001 Tarihli Yolsuzlukla Mücadeleyle İlgili Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar
 • 17 Nisan 2003 tarihli Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Avrupa Konseyi Sözleşmesi (4852 Sayılı Kanunla Onaylı)
 • 10 Aralık 2003 tarihli Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, 1 Şubat 2000 Tarihli OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi (4518 Sayılı Kanunla Onaylı)