Eğitim Hizmetleri

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Eğitim Süresi: Yarım veya 1 tam gün

 Program İçeriği:

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

 • Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı
 • Yatırım Türleri
 • Genel Teşvik Uygulamaları ve Destek Unsurları
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları ve Destek Unsurları
 • Stratejik Yatırımlar ve Destek Unsurları
 • Öncelikli Yatırımlar ve Destek Unsurları
 • Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar
 • Asgari Yatırım Tutarları

DESTEK UNSURLARI

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası ve İadesi
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Sigorta Primi Desteği

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI

 • Cazibe Merkezlerinin Amacı
 • Cazibe Merkezleri Uygulamaları
 • Cazibe Merkezleri Destek Unsurları

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI

 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının Amacı
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulamaları
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Destek Unsurları

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Sabit yatırım tutarı neleri kapsar?
 • Mevcut tesis için yatırım teşvik sisteminden faydalanılır mı?
 • Makine-teçhizat alımlarında finansal kiralama kullanabilir mi?
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat temin edilebilir mi?
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizat için satış, kiralama veya devir yapılabilir mi?
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurtdışından kullanılmış komple tesis ithal edilebilir mi?
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınan makine-teçhizatların belgede yer alan tutar ve miktardan fazla olması durumunda nasıl bir yol izlenebilir?
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki ithal makine-teçhizat listesinde yer alan fakat ithalat işlemi yatırım süresi sonuna kadar gerçekleştirilemeyen makine-teçhizat teşvik belgesi kapsamındaki destek unsurları ile ithal edilebilir mi?

İSTANBUL MERKEZ OFİS

Mahmutbey Mahallesi 2655 Sokak No:1-3-21 Bağcılar, İstanbul Fax: (0212) 410 23 00