Eğitim Hizmetleri

GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE CEZAİ DURUMLAR, İDARİ VE YARGISAL ÇÖZÜM YOLLARI

GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE CEZAİ DURUMLAR, İDARİ VE YARGISAL ÇÖZÜM YOLLARI

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

Gümrükte Hukuki Ve Cezai Sorumluluklar, Alınması Gereken Önlemler Ve Yöneticilerin Sorumlulukları

  • Vergi Kaybına Neden Olan Durumlarda Uygulanan Cezalar
  • Eşyanın İthalinde veya İhracında Belirlenen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanan Cezalar
  • Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerinin İhlali Halinde Uygulanacak Cezalar
  • İdari Cezalara Karşı İtirazlar ve İdari Yargı Süreci Nasıl Yapılır? 
  • Gümrük Cezalarına Karşı Uzlaşma Talebi
  • Kaçakçılık Fiilleri