Eğitim Hizmetleri

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET MEVZUATI TEMEL ESASLARI İLE UYGULAMALARI

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET MEVZUATI TEMEL ESASLARI İLE UYGULAMALARI

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

-Gümrük Tanımı-Amaçları

-Gümrük Kıymeti – Gümrük Cezaları –Gümrük Yükümlülüğü

-Ek Mali Yükümlülük – Dampinge Karşı Vergi – Telafi Edici Vergi – DFİF

-Menşe

-G.T.İ.P

-Tarife Kontenjanı – K0TA – Gözetim Uygulaması

-İzin - Uygunluk Belgesi – Ürün Güvenliği Denetimi

-Lisans ve İzin Uygulamalarının Yenilenme ve Takibi

-5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu

-Türk Ceza Kanunu Evrakta Sahtecilik Cezaları

-Mevzuat Değişikliklerinin Çalışanlara Duyurulması Süreci Nasıl İşlemektedir?

-Gümrük Mevzuatına Uyum Konusunda İş Ortakları ile Paylaşımlar

-Ambargonun Tanımı ve Ambargoya Tabi Eşya Ticareti

-Çift Kullanımlı Eşya Ticareti

-İthali ve ihracı Yasak Eşya Listesi

-Terörizm, Güvenlik ve Farkındalık