Eğitim Hizmetleri

GÜMRÜK TARİFE SINIFLANDIRMASI ve UYGULAMALARI

GÜMRÜK TARİFE SINIFLANDIRMASI ve UYGULAMALARI

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

-Tarifenin tanımı

-Tarifenin sistematik bir şekilde oluşum süreci, tarihçesi, neden ihtiyaç duyulduğu.

-Armonize sisteminin oluşum şekli; kapsamı ve amacı

-Kombine Nomanklatör ( CN CODE) un kapsamı ve TARIC uygulaması

-Vergi açısından tarifelendirme

-Bölüm ;fasıl; pozisyon ; alt pozisyon başlık ve metinleri ve Ek notlar.

-Türkiye  Armonize Sistem ve Nomanklatürü ve Uygulamaları

-GTİP nedir ve uygulama hükümleri

-Tarife Yorum kuralları ve Örnekli izahatları

-Set halindeki eşyanın beyanı ve uygulamaları

-Bağlayıcı Tarife ve Tarife Bilgisi açıklama ve izahları