Eğitim Hizmetleri

ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMİ ve TEKNİK DÜZENLEMELER

ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMİ ve TEKNİK DÜZENLEMELER

Eğitim İçeriği:

-Ticarette Teknik Engeller Mevzuatı

-Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)

-Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Fiili Denetim Uygulamaları ve Süreçleri

-Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğü Fiili Denetim Uygulamaları ve Süreçleri

-CE İşareti Uygulamaları

-Düzenlenmemiş Alan ve Zorunlu Standart Uygulamaları

 -Münferit Araç Uygunluk Uygulamaları

-Karayolu Taşıtları Dış Ticaret Uygulamaları

-Teknik Düzenlemeler Mevzuatı Kapsamında Muafiyet ve İstisnalar

- Bilişim Teknolojileri Kurumu(BTK); GSMA, TAC, IMEI Kayıt ve Değişim Uygulamaları