Eğitim Hizmetleri

İTHALAT İŞLEMLERİ ve UYGULAMA SÜREÇLERİ

İTHALAT İŞLEMLERİ ve UYGULAMA SÜREÇLERİ

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

-Gümrük İşlemlerinde Yükümlülükler ve Genel Uyarılar

-İhtisas Gümrük uygulaması

-İzinler – İlgili Kurum ve Kuruluşlar

-Özet Beyan ve Gümrüklü Sahalar

-Gümrük işlemleri Sırasında Kullanılan Belgeler

-Teslim Şekilleri

-Gümrük Tarifesi

-Gümrük Kıymeti

-Gümrük Vergileri ve Hesaplama Metodları

-Gümrük Beyanında Kontrol Türleri (Hatlar)

-İthalat Operasyon Süreçleri

-Antrepo ve Geçici Depolama Yerleri

-Transit Rejimi

-İthali Yasak Eşyalar

-Laboratuvar Tahlil Süreçleri

-Size Özel İş Takip Programı (Müşteri Çalışma Portalı)