Eğitim Hizmetleri

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

Eğitim Süresi: Yarım veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

-Dahilde İşleme Rejiminin Amacı

-Dahilde İşleme Rejiminin Firmalara Sunduğu Faydalar

-Dahilde İşleme Rejiminden Yararlanabilme Şartları

-Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Sistemleri

-Şartlı Muafiyet Sistemi

-Geri Ödeme Sistemi

-Dahilde İşleme İzin Belgesi Uygulamaları

-Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Eşdeğer Eşya Uygulaması

-Teminat Uygulamaları

-Dahilde İşleme İzin Belgesi Süreleri ve Ek Süre Hakları

-Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Temsilci İthalatçı - Yan Sanayici - Aracı İhracatçı Kullanımı

-Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yurtiçi Alımlar (3065 Sayılı KDV Kanunu)

-Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yurtiçi Teslimler (2005/2 Sayılı İhracat Sayılan Yurtiçi Satış ve Teslimler Tebliği)

-Belgeden Belgeye Satış İşlemleri

-Dahilde İşleme İzni Uygulamaları

-Dahilde İşleme İzin Süreleri ve Ek Süre Hakları

-Dahilde İşleme İzninden Yararlanacak İşçilik Faaliyetleri

-Dahilde İşleme İzin Belgesi ve İzni Arasındaki Önemli Farklar

-Telafi Edici Vergi Uygulamaları

-Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Dolaşıma Giriş - Mahrece İade - Geri Gelen Eşya Uygulamaları

-Asıl İşlem Görmüş - İkincil İşlem Görmüş Ürün - Fire Ayrımı ve Uygulamaları

-Dahilde İşleme Rejimi Tedbirlerine Uyulmaması Halleri ve Uygulanacak Müeyyideler

İSTANBUL MERKEZ OFİS

Mahmutbey Mahallesi 2655 Sokak No:1-3-21 Bağcılar, İstanbul Fax: (0212) 410 23 00