Eğitim Hizmetleri

DIŞ TİCARETE ÖDEME ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETE ÖDEME ŞEKİLLERİ

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

PEŞİN ÖDEME (CASH IN ADVANCE/CASH BEFORE DELIVERY / ADVANCE PAYMENT / PREPAYMENT)

 • Peşin Ödemenin Özellikleri
 • Peşin Ödemede Kambiyo Yükümlülüğü

AKREDİTİF (LETTER OF CREDIT - L/C)

 • Akreditifin Özellikleri
 • Akreditifin Tarafları
 • Akreditifin Aşamaları
 • Akreditif Türleri
 • Kabilirücu (Cayılabilir-Revocable) ve Gayri Kabilirücu (Cayılamaz-Irrevocable ) Akreditifler
 • Teyitli (Confirmed) ve Teyitsiz (Unconfirmed) Akreditifler:
 • Rotatif-Döner (Revolving) Akreditif
 • Red-Clause (Kırmızı Şartlı/Peşin Ödemeli) ve Green-Clause (Yeşil Şartlı) Akreditifler:
 • Karşılıklı (Back-To-Back) Akreditif:
 • Devredilebilir (Transferable) Akreditif:
 • Garanti Akreditifi (Teminat Akreditifi /Stand-by Credits)
 • Yetki Mektupları
 • Vadeli Akreditif (Ödenmesi Ertelemeli Akreditif / Deffered Payment).
 • Akreditif Formu Örneği
 • Akreditifli Ödeme İşlemi İle İlgili Kurallar
 • Akreditif İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Alıcı Yönünden Akreditifin Avantajları
 • Satıcı Yönünden Akreditifin Avantajları

VESAİK MUKABİLİ ÖDEME / POLİÇE İLE SATIŞ / DOCUMENTARY COLLECTIONS / CAD

 • Vesaik Mukabili Ödeme İşleminin Özellikleri
 • Vesaik Mukabili Ödeme İşleminin Tarafları
 • Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin Aşamaları
 • Vesaik Mukabili Ödeme İşlemi İle İlgili Kurallar
 • Tahsil Vesaikinin İhracatçı Riskleri
 • Tahsil Vesaikinden Doğan İhracatçı Risklerini Azaltmanın Başlıca Yolları
 • Genel Yapısı Dolayısı ile Tahsil Vesaikinin İhracatçı için Avantajları
 • Tahsil Vesaikinin İthalatçı İçin Dezavantajları
 • Tahsil Vesaikinin İthalatçı İçin Avantajları
 • Vesaik Mukabili İşlemde Alınan Vergi Resim ve Harçlar

MAL MUKABİLİ ÖDEME (AÇIK HESAP/OPEN ACCOUNT)

 • Mal Mukabili Ödemenin Özellikleri
 • Mal Mukabili Ödeme İşleminin Aşamaları
 • KABUL KREDİLİ (VE AVALLİ) ÖDEME (ACCEPTANCE & AVALISATION)
 • Kabul Kredili (Avalli) Vesaik Mukabili
 • Kabul Kredili (Avalli) Mal Mukabili
 • Kabul Kredili (Avalli) Akreditif

BÖY – BANKA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BPO - BANK PAYMENT OBLIGATION)

 • BÖY İşlemlerinin Özellikleri
 • BÖY İşlemlerinin Aşamaları