Eğitim Hizmetleri

ULUSLARARASI TİCARETTE EMNİYET VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ EĞİTİMİ

ULUSLARARASI TİCARETTE EMNİYET VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: Yarım gün

Eğitim İçeriği:

-Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Güvenliği,

-Kaçakçılık, İnsan Kaçakçılığı,

-Zula Eğitimi ile Araçlara ve Tesislere İzinsiz Girişleri Engelleme Eğitimi

-Narkotik ve Uyuşturucu vb. yönelik Şirket Yönetici, Çalışan Sorumlulukları,

-Tehlikeli Maddelerin Tespiti (Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Radyoaktif, Patlayıcı Maddeler, Yanıcı Sıvılar, Gazlar vb.)

-Karayolu (ADR), Denizyolu (IMDG KOD), Demiryolu (RID), Havayolu (DGR) Taşınmasına Yönelik Uluslararası Güvenlik ve Emniyet Kuralları