Eğitim Hizmetleri

ULUSLARARASI PAZARLAMA VE HEDEF PAZAR SEÇİMİ

ULUSLARARASI PAZARLAMA VE HEDEF PAZAR SEÇİMİ

Eğitim Süresi: 1 gün


Eğitim İçeriği:

İç ve Dış Pazarlara Üzerine Değerlendirmeler

-Dünya Tüketicisi

-Şirketler Neden Dış Pazarlara Yönelir?

-Uluslararası Pazarlamayı Destekleyen Makro ve Mikro Koşullar

-Uluslararası Fırsat Faktörleri ve Pazarlama Etkileri

-Firmaları Uluslararası Pazarlarda Başarısızlığa İten Nedenler

-Uluslararası Pazarlarda Tecrübeli Ve Acemi Firmaların Karakteristikleri nelerdir?

-Firmaların Uluslararası Pazarlara Katılma Dereceleri

-Uluslararası Pazarlama Süreci

-Uluslararası Pazarlama Araştırması

  •  Uluslararası Pazar Seçimi
  •  Uluslararası Pazar Bölümlendirme ve Konumlandırma
  •  Uluslararası Pazarlama Karmasına Karar Verme
  •  Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri

  GENEL DEĞERLENDİRME-TARTIŞMA