Eğitim Hizmetleri

İTHALATTA ALINAN VERGİ VE MALİ YÜKLER

İTHALATTA ALINAN VERGİ VE MALİ YÜKLER

Eğitim İçeriği:

-Gümrük Vergisi

-İlave Gümrük Vergisi

-Tek ve Maktu Vergi

-Ek Mali Yükümlülük

Ticaret Politikası Önlemleri

  -Dampinge Karşı Vergi

  -Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi

  -Ek Mali Yükümlülük

  -Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Tahsil Edilen TEV

  -Damga Vergisi

  -Kaynak Kullanım Destekleme Fonu

  -Çevre Katkı Payı

  -Kültür Fonu

  -TRT Bandrolü

  -Özel Tüketim Vergisi

  -Katma Değer Vergisi

  -Muafiyet ve İstisna Uygulanacak Durumlar ve Örnekler