Hizmetler

DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON

DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON

 

ÜNSPED, tüm operasyonel uygunluk: değerlendirmesi işlemlerinde uzmandır. Türkiye'de ilk olarak başlattığı uygunluk değerlendirilmesi sırasındaki operasyonel iş süreçleri sahada bulunan personelinin yapmış olduğu data girişleri ile terminaller ve mobil uygulama üzerinden an be an kayıt altına alınmaktadır. İstenildiğinde iş süreçlerine dair kayıtlar web üzerinden görülebilmekte talep doğrultusunda anlık e-posta olarak gönderilmekte ve de istenilen aralıklarda, istenilen içerikte düzenli raporlanabilmektedir.

ÜNSPED geliştirdiği teknoloji ve kendi yazılımları ile her ürünün denetlenme geçmişini model numarası bazında raporlayabilmekte ve her bir model numarasının denetim kronolojisi ile ürün risk haritasını sunulabilmektedir.

 

Başlıca Teknik Düzenlemeler işlemlerimiz;

TAREKS Uygulamaları: Ticaret Bakanlığı'nın dış ticarette risk esaslı kontrol sistemi kapsamındaki tüm işlem süreçleri uzman personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. 

TSE Uygunluk Değerlendirmesi İşlemleri: Türk Standartları Enstitüsü'nün İthalat Müdürlüklerinde, konusunda eğitimli ve tecrübeli profesyonel bir ekiple uygunluk: değerlendirme süreçleri en hızlı ve de en etkin şekilde gerçekleştirilmektedir.

Karayolu Taşıt Araçlarının İşlemleri: Türk Standartları Enstitüsü'nün Araç Proje Müdürlüklerinde ithal araç karayolu uygunluk işlemleri ile karayolu uygunluk muafiyeti ve tip onay muafiyeti işlemleri tecrübeli ve uzman ekiplerimiz tarafından ilgili müdürlüklerdeki sabit bulunan personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ürün Güveliği Denetimi İşlemleri: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri'ne bağlı Ürün Güveliği Denetimi Müdürlükleri tarafından yapılan uygunluk değerlendirmelerinin tüm süreçleri buralarda yerleşik uzman personelimiz tarafından yapılmaktadır.

Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işlemleri: Tecrübeli uzman kadrolarımızla ithal sonrası IMEI kayıt işlemleri, TAC kayıt işlemleri, arızalanmış cihazlar için IMEI değişim işlemleri, BTK kayıt işlemleri hizmetleri verilmektedir.

Ölçüler ve Ayarlar İşlemleri: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri çerçevesinde yürütülen ölçü ayar işlemleri için tecrübeli ve uzman bir ekiple bu hizmetler verilmektedir.

İnsansız Hava Aracı kayıt/uygunluk İşlemleri: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen ithal teknik uygunluk belgesi işlemleri firmamızın tecrübeli uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tip Onay/AQAP vb. belge/firma kayıt işlemleri: Çeşitli muafiyetlerden faydalanılmak üzere gerekli belgelerin ilgili olduğu bakanlık veya ilgili kurum sistemlerine kayıt ve yetkilendirme işlemleri hizmetleri verilmektedir.

Üretim Girdisi Muafiyet İşlemleri: Üretim girdisi olarak kullanılacak malzemelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan muafiyet belgelerinin alınması ve bunların Ticaret Bakanlığı sitemine tanıtılması hizmeti uzman kadrolarımız tarafından verilmektedir.

Garanti Belgesi İşlemleri: Talep olması durumunda Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik ve garanti belgeleriniz için gerekli servis ağlarının oluşturulması, belgelerinin çıkarılması için danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

İthal Şehadetnamesi işlemleri: Çift kullanımlı eşya ve teknolojiler için Ticaret Bakanlığı’ndan alınması gereken ithal şehadetnamesi alım hizmeti verilmektedir.

Kullanılmış/Yenileştirilmiş Eşya İthal İzni İşlemleri: Ticaret Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde kullanılmış, eski, işlem görmüş eşyaların kullanılmış eşya ithal izni işlemleri yapılmaktadır.

Teknik Düzenlemeler Belge Bilgi İnceleme İşlemleri: Talep edilmesi halinde uygunluk: değerlendirmesine konu olan ürünlerin etiketlerinin teknik belgelerinin, bilgilerinin güncel ve geçerliliği ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelere göre inceleme ve değerlendirmeleri gerçekleştirmekte, deneyimli kadrosuyla olası riskleri ortadan kaldırmaktadır.

Eğitim: Talep edildiğinde ihtiyaçlara göre özellik arz eden konularda gruplara yönelik eğitim çalışması yapılmaktadır.

Danışmanlık: ÜNSPED, talep eden müşterilerine tüm uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinde ithalat/ihracat veya sipariş öncesi danışmanlık hizmetlerini profesyonel kadrosuyla vermektedir.

Özel İzinler: Uygunluk: değerlendirmesine konu olan özel proje bazlı işlemlerinin yürütülmesi ve takibi hizmetleri verilmektedir.