Blog

Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri ve lojistik ağı ticaretteki kilit noktalardan biridir. Kısaca tanımlamak gerekirse; ürün ya da hizmetin tedarikçiden müşteriye kadar olan tüm sürecini kapsayan ve bu süreç içinde yer alan tüm örgütler, insanlar, teknolojiler, faaliyetler ve kaynaklar sistemlerinin bütünüdür. Aslında lojistik, tedarik zincirinin temel amaçlarından biridir. Lojistik, üreticilerden müşterilere kadar kaynakların elde edilmesi, taşınması ve depolanması süreçlerinin yönetimidir. Birçok kişi tedarik zinciri ile lojistiği aynı kefeye koysa da lojistik aslında tedarik zincirinin sadece bileşenlerinden biridir.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Arasındaki Temel Farklar

 • Lojistik sadece bakım ve depolama ile ilgili daha dar bir kavramken, tedarik zinciri ise, üreticilerin tüketici ile bağlantısını ifade eden, kapsamı genişletilmiş bir kavramdır.
 • Lojistiğin temel anlamı çoktan değişmişken, tedarik zinciri onun yenilenmiş bir versiyonudur.

Lojistikte Tedarik Zinciri Yönetiminin Aşamaları Nelerdir?

Tedarik zinciri yönetimi, şirketlerin bir organizasyonun etrafındaki çeşitli bağlantı akışlarını yönetmek ve iyileştirmek için başvurulan bir alandır. Tedarik zincirlerini stratejik olarak koordine eden bu sistemde, zincirin içindeki ve dışındaki tüm ortaklarla iyi bir ilişki kurmak önemlidir. Uluslararası lojistikte küresel tedarik zinciri yönetimi yapılsa da bunun belli başlı bazı aşamalardan geçmesi ve bu yönetim sisteminin tüm aşamalarının doğru bir şekilde ilerlemesi şarttır. Kısaca tedarik zinciri yönetimi aşamaları şu şekildedir;

 • Plan yapma
 • Kaynak belirleme (satın alma)
 • Tedarik etmek (üretim)
 • Teslim etmek (dağıtım)
 • Dönüş

 Lojistikte Tedarik Zinciri Yönetiminin Amaçları Nelerdir?

Lojistik sektörünün yegâne bileşeni tedarik zinciri yönetimidir. Bu sistem kendi içinde, iç tedarik ve dış tedarik zinciri olarak ikiye ayrılır ve arasında bazı farklar bulunur. Malların satışı ve satın alınması, üretimi ve depolanması gibi tüm süreçler bir şirketin iç işlerine yöneliktir. Tedarik zinciri yönetimi bu nedenle bir şirketin her iki ortamına da uygulanabilir. Ancak iç ya da dış fark etmeksizin tedarik zinciri yönetimi amaçları, genellikle ortaktır ve şirketin gelişimi için gereklidir. Tedarik zinciri yönetiminin başlıca amaçları ve size sağlayacağı avantajlar kısaca şöyle sıralanabilir;

 • Stok maliyetleri ve ürün kaybı mümkün olduğunca düşük seviyede tutulur.
 • Ham maddenin temin edileceği tedarik şirketi güvenilirdir.
 • Firmaların itibarları ve tanınırlıkları yükselir.
 • Yönetim giderlerinde azalma sağlanır.
 • Hizmetlerin belirli standartlara uygun düzenlenmesi sonucu hizmet kalitesi artar.
 • Tedarik zinciri yönetimi ile üretim aşamaları rutin bir şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla kesintisiz servis, malzeme ve bilgi akışı sağlanır.
 • Alınan mal ve hizmetlere düşük maliyetle ulaşılır.
 • Stoklarda yaşanan kayıplar ve kazaların önüne geçilir.
 • Üretici firma ya da işletmelerin piyasadaki rekabet olanakları genişler.

Tedarik Zinciri Bileşenleri

Genel olarak ticarette ve üretimde geniş bir alanı kapsayan bu bileşenleri üç başlık atında inceleyebiliriz. Bunlar;

 • Hizmet Sağlayıcılar:Üretimin ilk aşamasından, üretilen malın müşteriye ulaşmasına kadar olan aşamaların tümünde rol oynarlar. Bir hizmet sağlayıcısının, alanında uzman olması firmaların kâr marjını yükselterek büyümelerini sağlar. Hizmet sağlayıcıları tekil kişilerden oluşabileceği gibi belirli bir alanda uzmanlaşmış insanlardan oluşan gruplar da olabilir.
 • Kaynaklar:İnsan kaynakları, halka ilişkiler, üretim kaynakları ve tedarik kaynakları gibi bileşenlere ayrılabilen kaynaklar da tedarik zincirinde aktif bir biçimde yer alır.
 • Faaliyet Sağlayıcılar:Ticari ve taşıma işlemlerinin kontrolü ve üretim işlemlerinin denetiminde yer alan kaynak sağlayıcılar sayesinde ticaret çok daha sorunsuz bir şekilde işler.

Lojistik sektöründe tedarik zinciri yönetimi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı kilit noktalar vardır. Bunların başında planlı ve gerçeğe uygun bir çalışma tarzı belirlemek ve güvenilir iş ortaklarıyla devam etmek gelir. Çünkü üreticiler kadar tüketicileri de önemsemeniz, potansiyel iş gücünüzü artıracak en doğru adımdır. Bu yolda sizin için en doğru iş birliklerini sağlayacak ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve ÜNSPED GLOBAL LOJİSTİK tüm hizmet ağıyla işlenirinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde hedefine ulaştırır.

Diğer İçerikler