Blog

2023 Stratejik Öngörü Raporu: Avrupa'nın Açık Stratejik Özerkliğinin Merkezinde Sürdürülebilirlik Ve Refah

2023 Stratejik Öngörü Raporu: Avrupa'nın Açık Stratejik Özerkliğinin Merkezinde Sürdürülebilirlik ve Refah
2023 Stratejik Öngörü Raporu: Avrupa'nın Açık Stratejik Özerkliğinin Merkezinde Sürdürülebilirlik ve Refah

Avrupa Komisyonu, 'Sürdürülebilirliğin ve Refahın Avrupa'nın Açık Stratejik Özerkliğinin Merkezine' nasıl yerleştirileceğini analiz eden ve bu amaca ulaşmak için on somut eylem öneren 2023 Stratejik Öngörü Raporu’nu sundu.
Bu rapora göre Avrupa Birliği (AB), önümüzdeki on yılda iklim nötrlüğü ve sürdürülebilirliği sağlamak için derin ve iddialı bir geçiş planı yapıyor. Bu sürdürülebilirlik geçişi, AB'nin Açık Stratejik Özerkliğini güçlendirmek, uzun vadeli rekabet gücünü sağlamak, sosyal piyasa ekonomisi modelini sürdürmek ve yeni net sıfır ekonomide küresel liderliğini pekiştirmek açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla başarılı olmak için AB'nin çeşitli zorlukları ele alması, toplumları ve ekonomileri benzeri görülmemiş bir hız ve ölçekte etkileyecek seçimler yapması gerekmektedir.
Bu nedenle Avrupa Komisyonu 2023 raporunda, karşılaşılan zorluklara genel bir bakış açısı sunarak, başarılı bir geçiş sağlamak için on eylem alanı önermektedir. Politikacılar da refahı dikkate alan ekonomik yaklaşımlarla, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) sağlık ve çevre gibi farklı faktörleri hesaba katacak şekilde ayarlanmasını öneriyor. Bu yaklaşım, dirençli net sıfır ekonomi arayışında AB'nin Açık Stratejik Özerkliğini ve küresel duruşunu destekliyor.
Temel sosyal ve ekonomik zorlukların üstesinden gelmek
Hem ekonomik hem de sosyal sürdürülebilirliği kapsayan sürdürülebilirlik planına geçişte, AB birtakım zorluklarla karşı karşıyadır. Başlıca bu zorluklar;
• Gelişen jeopolitik değişimler, iklim değişikliği veya enerji geçişi gibi küresel konularda uluslararası iş birliğine meydan okuyarak kamuoyunu ve dünya genelinde hükümetlerin nasıl davranacağını şekillendirmek.
• İnsanların ve doğanın refahına odaklanan, ekonomik büyümeyi kaynak kullanımından ayıran ve daha sürdürülebilir üretim ve tüketime geçiş yapan yeni bir ekonomik model ihtiyacını gidermek.
• Sürdürülebilir bir gelecek için yeterli becerilere yönelik artan talebi karşılamak. Uygun teknik ve sosyal becerilerle donatılmış çalışanların mevcudiyeti, AB'nin rekabet gücü açısından çok önemli olacaktır. Çünkü AB firmalarının %85'i, ekolojik ve dijital geçişlerde gezinmek için gereken yeterliliklere sahip personelden yoksundur.
• Sürdürülebilir geçiş, benzeri görülmemiş yatırımlar gerektirir. Bunu başarmak için de hem kamu hem de özel sektörden yeterli finansman sağlamak.
Harekete geçilmesi gereken on alan
Sürdürülebilirlik alanına geçiş için insan ve toplum refahı odaklı kalınmasını önemseyen politikalara cevap niteliğinde on madde yer almaktadır. Bunlar:
1. Yenilenen refah politikaları ve yüksek kaliteli sosyal hizmetlere odaklanma sayesinde yeni bir Avrupa sosyal sözleşmesi sağlamak.
2. Açık Stratejik Özerklik ve ekonomik güvenliğe odaklanarak dirençli net sıfır ekonomiyi savunmak için tek pazar anlayışını derinleştirmek.
3. Kilit noktasındaki ortaklarla iş birliğini güçlendirmek için AB'nin küresel sahnedeki teklifini artırmak.
4. Düzenlemeyi hedefleyerek ve dengeli yaşam tarzlarını teşvik ederek üretim ve tüketimde sürdürülebilirliğe doğru geçişi desteklemek.
5. Geçişler için mali akışları katalize etmek üzere kamu eylemi yoluyla "yatırımlar Avrupası’na doğru ilerlemek.
6. Etkin bir vergi çerçevesi ve kamu harcamaları yoluyla kamu bütçelerini sürdürülebilirliğe uygun hale getirmek.
7. GSYİH’yi farklı faktörlere göre ayarlamak da dahil olmak üzere, politika ve ekonomik göstergeleri sürdürülebilir ve kapsayıcı refaha doğru daha fazla kaydırmak.
8. İşgücü piyasasına katılımı artırarak ve gelecekteki becerilere odaklanarak tüm Avrupalıların geçişe katkıda bulunabilmesini sağlamak.
9. Geçişlere yönelik desteği güçlendirmek için politika oluşturmanın merkezinde nesiller arası adaletle demokrasiyi güçlendirmek.
10. AB'nin hazırlık ve müdahale araç kutusunu güçlendirerek sivil korumayı 'sivil önleme' ile tamamlamak.
Sonraki adımlar
2023 Öngörü Raporu, 10 Temmuz'daki Genel İşler Konseyi'nde AB üyesi olan devletlere sunuldu. İspanya AB Konseyi Başkanlığı tarafından öngörü üzerine yürütülen çalışmayla birlikte, komisyon raporunun Ekim 2023'te Granada'da yapılacak gayri resmi Avrupa Konseyi'ndeki liderler buluşmasında konuşulması bekleniyor.
Kasım 2023'te ise komisyonun, Avrupa Parlamentosu ile yıllık Avrupa Stratejisi ve Siyasi Analiz Sistemi (ESPAS) konferansını ortaklaşa organize etmesi planlanıyor. Bu durum AB kurumları tarafından ortaklaşa hazırlanan kurumlar arası küresel eğilimler hakkındaki 2024 raporunun temel bulgularını test etmek, tartışmak ve ileriye dönük düşünmek için iyi bir fırsat olacaktır.

 

Görüntülemek İçin Lütfen Tıklayınız.

Diğer İçerikler