Blog

Gümrük İşlemlerinde Ordino Aranmayacak

Gümrük İşlemlerinde Ordino Aranmayacak
Gümrük İşlemlerinde Ordino Aranmayacak

Kısa Konu: Gümrük İşlemlerinde Ordino aranmaması hk yazı

Konu:

Gümrükler Genel Müdürlüğü  yayımladığı ekli yazıyla gümrük işlemlerinin ifası ve tekemmülü sırasında gümrük müdürlüklerince  "ordino veya yük teslim talimat formu" olarak adlandırılan  belgenin aranmaması talimatını verdi.

Yazıda  başta ordino olmak üzere gümrük işlemlerinde kullanılmakta olan bir kısım belgenin  Türkiye-AB Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı gereğince gümrük işlemlerini basitleştirmek ve gümrük mevzuatını AB gümrük mevzuatı ile uyumlu hale getirmek amacıyla yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu muvacehesinde yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Keza konuya ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun  kararlarına istinaden istinaden Yük Teslim Talimat Formu uygulamasının kaldırıldığının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Ticaret Bakanlığına bildirildiği vurgulanmıştır.

 

 

Kaynak: GGM

Diğer İçerikler