Blog

Türk Yatırım Fonu Kanun Teklifi Kabul Edildi

Türk Yatırım Fonu Kanun Teklifi Kabul Edildi
Türk Yatırım Fonu Kanun Teklifi Kabul Edildi

Türk Yatırım Fonu tarafından oluşturulan ‘Kuruluş Anlaşmasının’ onaylanmasına dair kanun teklifi TBMM tarafından kabul edildi. Bu gelişmenin Türk ekonomisini geliştirecek ve bütünleştirecek önemli bir adım olması bekleniyor. Bu kanunla Türk Yatırım Fonu'na olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt kapsamında yapılacak ödemeler 100 milyon ABD dolarını geçemeyecek. Buna istinaden Cumhurbaşkanının, bu miktarı beş katına kadar artırma yetkisi de bulunacak.

Kanun teklifinin genel yapısına kısaca baktığımızda, fonun, 350 milyon ABD doları ödenmiş ve 150 milyon ABD doları çağrılabilir sermaye olmak üzere, toplam da 500 milyon ABD doları kayıtlı sermayeye sahip olacak. Türkiye'nin ise, fon taahhüdü 70 milyon ABD doları ödenmiş sermaye ve 30 milyon ABD doları çağrılabilir sermaye olmak üzere, toplam 100 milyon ABD doları olacak.

Daha evvel Ankara’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 8'inci Devlet Başkanları Zirvesi'nde, Türk Yatırım Fonu'nun üye ülkeler tarafından "eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı" ilkesi kapsamında kurulmasına karar verilmişti. Bu çerçeve de 16 Mart 2023’te "Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması” imzalandı. Bu fon sayesinde iç bölge ihracatı hacminin ciddi anlamda artacağı düşünülürken, ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi sonucu TDT ülkelerinin ekonomik olarak kalkınmasına ciddi destek sağlanacaktır. Katkı, fon kaynakları aracılığıyla üye ülkelerde KOBİ’lere finansman sağlanması, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eş finansman yapılması, üretim kapasitesinin genişletilmesi, dijital altyapının güçlendirilmesi ve çeşitli sektörlerde kalkınma projelerinin desteklenmesi planlanıyor.

Diğer İçerikler