Blog

Küresel Ticareti Gelecekte Neler Bekliyor?

Küresel Ticareti Gelecekte Neler Bekliyor?
Küresel Ticareti Gelecekte Neler Bekliyor?

UNCTAD, küresel ticaretin geleceğine dair endişelerin görüşüleceği ilk ‘Küresel Tedarik Zinciri Forumunu’ duyurdu. Forum, ticaretin kolaylaştırılması reformlarından, dijital yeniliklere kadar küresel tedarik zincirlerinde dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği güçlendirmenin yollarını araştıracak.

Forumun amacı;

  • Benzeri görülmemiş zorlukların ortasında küresel tedarik zincirlerinde dayanıklılığın ve sürdürülebilirliğin artırılması.
  • Limanların, özellikle hassas kıyı ülkeleri için iklim direncini ve uyum çabalarını desteklemedeki stratejik önemi.
  • Ortaya çıkan riskleri azaltmak ve küresel tedarik zincirlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için dijital çözümler.

Eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olan bir dünyada, Küresel Tedarik  Zinciri Forumu (Global Supply Chain Forum- GSCF) 2024, liderlerin ve uzmanların uluslararası ticaret ve lojistiğin değişen manzarasını tartışmaları için çok önemli bir platform sağlamaya hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından Barbados Hükümeti (Bridgetown, 21-24 Mayıs 2024) iş birliğiyle düzenlenen türünün ilk örneği olan bu etkinlik, hızla gelişen dünyada küresel ticaretin geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor.

UNCTAD Genel Sekreter Yardımcısı Pedro Manuel Moreno 20 Mart'ta Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında "Bu forumu hepimizi etkileyen bir konu olan, dayanıklı ve sürdürülebilir küresel tedarik zincirlerinin nasıl teşvik edileceği konusunu ele almak için düzenliyoruz” dedi.

Son yıllarda küresel ticaret, COVID-19 salgınından iklim değişikliği ve jeopolitik gerilimlere kadar önemli aksaklıklarla karşı karşıya kaldı. Bu zorluklar sadece küresel tedarik zincirlerini test etmekle kalmadı, aynı zamanda özellikle gelişmekte olan ülkeler için acil dayanıklılık ve sürdürülebilirlik ihtiyacının önemini de vurguladı.

Ayrıca forum da küresel üretim ve dağıtım ağlarını daha çevreci, daha verimli ve dayanıklı hale getirecek çözümlere ilham vermeyi amaçlayan bir inovasyon yarışması düzenlenecektir.

Dayanıklılık ve Sürdürülebilirliğe Odaklanmak

GSCF 2024, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile uyumlu bir şekilde, küresel tedarik zincirlerinin ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve yoksulluğun azaltılmasındaki hayati rolüne odaklanacak.

Tedarik zincirindeki aksaklıkların, başta gelişmekte olan küçük ada devletleri (Small Island Developing States- SIDS) ve denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkeler (Landlocked Developing Countries- LLDCs) olmak üzere ticaretin ana hatlarından uzakta bulunan kırılgan ekonomiler üzerindeki orantısız etkisinin farkında olan forum, ticaretin kolaylaştırılması reformlarından dijital yeniliklere kadar küresel tedarik zincirlerinde dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği güçlendirmenin yollarını tartışacak.

 

UNCTAD ’ın yaptığı araştırmaya göre, COVID-19 kaynaklı tedarik zinciri krizi, artan deniz taşımacılığı maliyetlerinin bir sonucu olarak küresel tüketici fiyat seviyelerini yüzde 1,5 oranında arttırdı. Bu etki SIDS ülkelerinde beş kat daha fazla olurken, tüketici fiyatları enflasyonu ise, yüzde 7,5 oranında artmıştır.

Küresel Ticaretin Bel Kemiğinin Güçlendirilmesi: Limanlar

Limanlar, dünya çapındaki mal ticaretinin yüzde 80'inden fazlasını kolaylaştırarak, küresel ticarette çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda forum da özellikle hassas kıyı ülkelerinde limanların dayanıklılığını artırmaya yönelik stratejiler tartışılacaktır. Ayrıca, artan e-ticaret ve siber tehditler karşısında ortaya çıkan riskleri ele almak ve küresel tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için blok zincir teknolojisi de dahil olmak üzere, yeni dijital çözümler tanıtılacaktır.

Küresel İş Birliğinin Sağlanması ve Uçurumların Kapatılması

GSCF 2024, acil sorunları tartışmak ve yenilikçi çözümleri keşfetmek üzere dünyanın dört bir yanından paydaşları bir araya getirecektir.

Forum, SIDS ve LLDC' lerin kendine özgü zorluklarına odaklanan konferanslarla uyum sağlayarak, iş birliğini teşvik etmeyi ve sürdürülebilir kalkınma ve dirençli ulaşım için pratik yaklaşımları vurgulamayı amaçlamaktadır.

Yaklaşık 100 ülkeden 500'den fazla katılımcının iştirak etmesi beklenen foruma, şu ana kadar 100'den fazla kuruluş, ortak kuruluş olarak katılmıştır.

Bunlar arasında ulusal politika yapıcılar, kilit sektör oyuncuları, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve BM Endüstriyel Kalkınma Örgütü (UNIDO) gibi uluslararası kuruluşlar yer alıyor.

Ayrıca, hükümetlerin ulaştırma bakanları, mayıs ayı sonunda Antigua ve Barbuda'da düzenlenecek olan BM 4. Uluslararası Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri Konferansında yapılacak tartışmalara katkı sağlayacak ortak bir deklarasyon üzerine de müzakere edecekler.

Kaynak: https://unctad.org/news/future-global-trade-unctad-announces-first-ever-global-supply-chain-forum

 

Diğer İçerikler