Blog

Dış Ticarette Dijital Dönem

Dış Ticarette Dijital Dönem
Dış Ticarette Dijital Dönem

Dış Ticarette Dijital Dönem

Dünyadaki ticaret koşullarının değişmesi, rekabet gücünün de artmasına neden oldu. Dolayısıyla rekabet koşullarında oluşan bu değişim, sektörel bazda pek çok dinamiği de etkiledi. Özellikle piyasa şartlarının çeşitlenmesi, web uygulamaları ve mobil cihazların kullanımındaki artış nedeniyle tüketici alışkanlıkları, ihtiyaçları ve iş yapış biçimleri de hızla değişti. İşte tüm bu sebeplere bağlı olarak geride kalan her sektörün adeta kulvar dışına sürüklendiği oldukça hızlı bir sürecin içinden geçiyoruz. 21. yüzyılın en önemli alanları arasında gösterilen, bilişim ve gen teknolojileriyle beraber en yüksek gelişimin beklendiği üçüncü sektör olan, dış ticaret ve lojistiğinde, bu değişen koşullara uyum sağlaması, evrilmesi ve yeni teknolojiler geliştirmesi gerekmektedir.

Sektöre dair uzmanların en iyi bildiği şey, ticaret boyutunun hizmet ağının genişliğine oranla büyümesidir. Bu nedenle özellikle yurt dışı satışı yapan firmaların iş hacmi de oldukça geniş olur. Sonuçta esas olan alım satım yapılan bir ticarette her iki tarafında kazançlı çıkmasıdır. Bu öyle önemli bir durum ki e-ticaret firmaları bile yurt dışına satış yapmaya yönelmektedir. Yurt dışına satış ise “ihracat” terimini geliştiren ve dış ticareti etkileyen bir eylemdir.  

İhracat ve E- ihracat nedir?

İthalat ve bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturan ihracat, kısaca “yurt dışına satış” olarak tanımlanabilir. Genel itibariyle ihracat; bir malın, bir ülkenin gümrük sınırlarının dışına ya da serbest bölgelere, yürürlükteki ihracat ve gümrük yönetmeliği kapsamında çıkması ya da satışı anlamına gelmektedir. Tabi ki ihracat sadece geleneksel ticareti değil, e-ticareti de kapsayan bir durumdur. Bu nedenle girişimcilerin, e-ticaret siteleri aracılığıyla elektronik ihracat yapması mümkündür. Peki e-ihracat nedir? Temelde e-ihracat, internet üzerinden yurt dışına satış yapma işlemidir. Eğer sizde her geçen gün büyüyen e-ticaret sektöründe hizmet veriyorsanız ve yurt dışına açılmak istiyorsanız, kesinlikle elektronik ihracata başlamalısınız.

Neden E-ihracat Yapmalısınız?

Eğer bir e-ticaret firması sahibiyseniz, firmanızı her zaman daha yukarıya taşımayı hedeflersiniz. İşte tam da bu sebepten ötürü e-ihracat yapmalısınız. Çünkü e- ihracat, e-ticaretin tepe noktalarından biridir. Avrupa, Amerika, Asya ya da Ortadoğu fark etmeksizin, bir kişi ya da kurum, kendi ülkesindeki bir e-ticaret sitesi yerine sizin ülkenizdeki e-ticaret sitesini tercih ediyorsa, bu durum markanızın büyüdüğünü gösterir. Dolayısıyla kurumunuzun dünyaya açılan bir marka olması, Türkiye’deki yerel rakiplerinizi çoktan geride bıraktığınız anlamına gelir.

E-lojistiğin Türkiye’deki Durumu

Şimdide dış ticaretin yenilenen bir başka alanı e- lojistiğe bakalım. Tabi ki lojistik geleneksel anlamda da ithalat ve ihracatın önemli bir parçasıdır. Sonuçta doğru bir tedarik zinciri yönetimi herkesin karlı çıkacağı bir durumdur. Türkiye’de UND, UTİKAD, RODER ve KARİD gibi lojistik ve taşımacılık sektör derneklerine kayıtlı 1500’ü aşkın lojistik işletmesi bulunmasına rağmen, e-lojistik uygulayan şirketlerin sayısı oldukça azdır. Bu da ilerleyen dönemde gelişen teknolojiye bağlı olarak, lojistikteki iş hacminizin düşmesine neden olacaktır.

 

E-lojistik Uygulamalarının İşletmelere Faydası

 • Lojistik faaliyetlerde kullanılan bilişim teknolojilerden faydalanılması.
 • İşletme faaliyetlerinin düşük maliyet ve az hata ile daha hızlı ve verimli bir biçimde yapılması.
 • Müşterilerin çok geniş pazarlar hakkında bilgi sahibi olması.
 • İşletmelerin, müşterilerinin ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde izleyebilmesi.
 • Zaman ve mekân faydası.
 • İşletme içi ve dışı iletişimin kolaylaşması
 • İşletmenin hizmet çeşitliliğinin artması.

Lojistik Faaliyetlerde Kullanılan Yazılımlar

 • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • EDI (Elektronik Veri Değişimi)
 • Depo Yönetim Sistemi (WMS)
 • Extranet (İşletme, Tedarik ve Dağıtım Sistem İlişkileri)
 • Intranet (İşletme ve Çalışanlarla İlişkiler)
 • Internet (İşletme ve Müşteri İlişkileri)
 • Otomatik Tanımlama/ Veri Toplama Sistemleri (Barkod, RFID)
 • Araç Takip Sistemleri (GPRS, Coğrafi Bilgi Sistemleri)
 • Sipariş Yönetim Sistemleri

 

Diğer İçerikler