Blog

Hizmet İhracatı Ve Sektörel Destek Unsurları

Hizmet İhracatı ve Sektörel Destek Unsurları
Hizmet İhracatı ve Sektörel Destek Unsurları

Ülkemizde 2021 yılında toplam mal ihracatı 225 milyar doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Aynı yıl hizmet ihracatı ise yaklaşık 65 milyar dolar seviyesine çıkarak başka bir rekor kırılmıştır. Hizmet ihracatının çok önemli seviyelere ulaşmasının bir sonucu olarak uluslararası hizmet sağlayıcılar Hizmet İhracatçıları Birliği altında organize olmuşlardır. Daha sonra Ticaret Bakanlığının bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü oluşturularak sektöre ilişkin sistematik bir bakış açısı oluşturulmuş oldu. Bugün gelinen nokta itibariyle sektörün desteklenmesi ve destek unsurlarının tek elden yönetilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaca binaen Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması Ve Desteklenmesi Hakkında Karar bugün Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çerçevesinin oluşturulması hizmet ihracatında sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla ihracata yönelik kurumsal kapasite oluşturulması ve kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu anlamda bahse konu Karar kapsamında eğitim, fuarcılık, gayrimenkul, kültürel ve yaratıcı endüstriler, lojistik ve taşımacılık, sağlık turizmi, spor turizmi, yönetim danışmanlığı sektörleri ve yeşi1 hizmetler ile diğer hizmet sektörleri desteklenmektedir.

Hizmet ihracatı yurt dışında yerleşik  kişi veya kuruluşlara yönelik olarak yurt içinde ya da yurt dışında gerçekleştirilen, yurt içinde ya da yurt dışında faydalanılan döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin sunumu şekilde tanımlanmıştır.

Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler; Başkasına ait Fiziksel Girdiler için İmalat, Bakım ve Onarım, Taşımacılık, Seyahat, İnşaat, Sigorta ve Emeklilik, Finansal Hizmetler, Fikri Mülkiyet Hakları Kullanım Ücretleri, Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri, Diğer İş Hizmetleri, Kişisel, Kültürel ve Eğlence Hizmetleri, Resmi Hizmetler şeklinde sayılmıştır.

Bu anlamda söz konusu Karar kapsamında dört farklı yöntemle yapılan işlemler hizmet ihracı olarak değerlendirilmektedir.

  • Sınır Ötesi Hizmet İhracatı; Yurt dışında yerleşik kişi veya kuruluşlara yönelik olarak yurt içinde sağlanan ve yurt dışında faydalanılan hizmet sunumudur.

 

  • Yurtiçi Hizmet İhracatı; Yurt dışında yerleşik kişi veya kuruluşlara yurt içinde sağlanan ve yurt içinde faydalanılan hizmet sunumudur.

 

  • Yurtdışında Ticari Varlık Oluşturulması Yoluyla Hizmet İhracatı; Hizmet ihracatçıları tarafından yurt dışında ticari varlık kurulması suretiyle sağlanan hizmet sunumudur.

 

  • Gerçek Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Hizmet İhracatı; Yurt içinde yer1eşik kişi veya kuruluşlar adına ya da bağımsız olarak gerçek kişiler tarafından yurt dışında sağlanan hizmet sunumudur.

Aşağıda hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilen sektörler ile bu sektörlere sağlanan destek unsurları bir tablo halinde verilmiştir.

Tablo: Hizmet İhracatı Sektörel Destek Unsurları

Destek Unsurları/SektörlerEğitim Hizmetlerine Yönelik  Destek UnsurlarıFuarcılık Hizmetlerine Yönelik Destek UnsurlarıGayrimenkul Hizmetlerine Yönelik Destek UnsurlarıKültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetlerine Yönelik Destek UnsurlarıLojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Destek UnsurlarıSağlık ve Spor Turizmi Hizmetlerine Yönelik Destek UnsurlarıYönetim Danışmanlığı Hizmetlerine Yönelik  Destek UnsurlarıYeşil Hizmetlere Yönelik  Destek UnsurlarıDiğer Sektörlere Yönelik Destek Unsurları
Tescil ve koruma desteğiXXXXXXXXX
Pazara giriş belgeleri desteğiXXXXXXXXX
Acente komisyon desteğiX  X X   
Tanıtım heyeti desteğiX        
Uluslararası öğrenci ofisleri kapasite geliştirme desteğiX        
Akademisyen istihdam destekX        
Uluslararası sıralama desteğiX        
Uluslararası kuruluşlara üyelik desteğiX        
Reklam, tanıtım ve pazarlama desteğiXXXXX XXX
Birim desteğiXXXXXXXXX
Yurt dışı etkinlik katılım desteğiX  X XXXX
Milli katilim Tanıtım desteği  XXXXXXX
Yurt içi etkinlik katilim desteğiX    X   
Ürün yerleştirme desteğiX XXXX   
Rapor desteğiXX       
Sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret programları desteğiXXXXXXXXX
HİSER projesi desteği   X XXXX
Sanal fuar organizasyon desteği  XXXXXXX
Yarışma ve etkinlik desteği XX XXX  
Bireysel katılım desteği XX X    
Fuar alanı yapım desteği X       
Sektörel nitelikli uluslararası yurtiçi fuar organizasyonu desteği X       
Yurt dışı fuar organizasyonu desteği X       
Korsanla mücadele giderleri desteği   X     
Dublaj veya altyazı giderleri desteği   X     
Film platosu ve stüdyosu kullanım giderleri desteği   X     
Komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği     X   
İstihdam desteği     X X 
Yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi desteği     X   
Hasta yol desteği     X   
Yurtiçi tanıtım ve eğitim desteği     X   
Sağlık ve spor turzimi sektörlerinin geliştirilmesi ve tanıtılması desteği     X   
Veri tabanı üyelik desteği      XX 

 

 

 

 

 

 

Diğer İçerikler