BİZDEN HABERLER

Kurul ve Komite Başkanlarımızla Bir Araya Geldik
Kurul ve Komite Başkanlarımızla Bir Araya Geldik

Şirket yönetiminin aldığı kararlar, kurul ve komitelerin karar ve görüşleri doğrultusunda oluşturulur. Şirket içinde yöneticilerin karar alma süreçlerine çalışanlarımızın düşünceler[1]inin katılmasını teşvik ederiz. Bu bağlamda, çalışanlarımızın çeşitli liderlik ve gelişim komitelerinde veya bunların yaptığı proje ve aktivitelerde yer almalarını ister ve onlara bu fırsatı sağlarız. Yönetimi paylaşmak, ekip çalışmalarını teşvik etmek, verimliliği artırmak ve ekip ruhuyla bir bütün olarak hareket etmek için; üst yönetim, merkez birimleri, bölgeler ve şubelerle koordineli olarak ortak hedefler belirleriz. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için merkez, bölge ve şubelere karar verme yetki ve inisiyatifi tanırız. Birimler, ortak belirlenen hedefler doğrultusunda kendi birimlerince verilen hizmetin kalitesinden, gelir artışından, karlılığından ve çalışanların kişisel gelişimlerinden sorumlu olduklarının bilinciyle hareket ederler.

Şirketimiz Ünsped Gümrük Müşavirliği bünyesinde faaliyetlerini gösteren kurul ve komitelerimizin temsilcileri Kurucu Başkanımız Sayın Haluk ÜNDEĞER, Şirket Ortağımız Sayın Yusuf Bulut ÖZTÜRK ve Genel Müdürümüz Sayın Rıza Mehmet KORKMAZ’ın iştirak ettiği toplantıda bir araya gelerek 2024 hedeflerinden bahsetti.

 

Diğer İçerikler

İSTANBUL MERKEZ OFİS

Mahmutbey Mahallesi 2655 Sokak No:1-3-21 Bağcılar, İstanbul Fax: (0212) 410 23 00