Blog

İthalat Gümrüklemede İşlem Ve Süreçler

İthalat Gümrüklemede İşlem ve Süreçler
İthalat Gümrüklemede İşlem ve Süreçler

İthalat; yani dış alım, bir eşyanın başka bir ülkeden satın alınarak ülkeye getirilmesi işlemidir. Bir başka deyişle ithalat, bir ürünün veya eşyanın ülke dışından, vergileri ödenerek veya ödenmeksizin, geçici ya da kesin olarak ülkeye sokulmasıdır. İthalat kat’i ithalat ve geçici ithalat olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kat’i ithalat, gümrük mevzuatında “serbest dolaşıma giriş rejimi” olarak adlandırılan kurallar sistemi çerçevesinde yapılabilir. Bir eşyanın serbest dolaşıma girmesi için sadece ithalatta alınan vergileri ödemek yetmez. O ürün ile ilgili geçerli olan ticaret politikası önlemlerinin de doğru bir şekilde uygulanması ve ürünün ithali için öngörülen diğer işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Geçici ithalat işlemi ise; eşyanın Türkiye’ye giriş yaptıktan bir süre sonra tekrar yurt dışına gönderilmesi işlemidir.

İthalat Gümrükleme Kapsamı

Gümrükleme işlemleri grubunda yer alan ithalat gümrükleme işlemleri başkasının hesabına hareket eden doğrudan temsilciler ile kendi adına fakat başkasının hesabına hareket eden temsilciler tarafından takip edilmektedir. Bu kişiler gümrük müşavirleridir. Gümrük müşavirleri gümrükleme işlemleri sırasında farklı hizmetler de sunmaktadır.

Gümrükleme işlemleri aynı zamanda transit taşımacılık yapan kişiler hariç Türkiye Gümrük Bölgesi’nde yerleşik olarak bulunan kişiler tarafından da takip edilmektedir. Deniz, kara ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluşların temsilcileri taşıdıkları malların transit işlemlerini doğrudan takip edebilmektedir.

İthalat için malın gümrük bölgesine gelmeden önce yapılması gerekenler;

  • Belgeleri Türkiye Gümrük Bölgesine sunmak.
  • Gümrük beyannamesini gümrük idaresine teslim etmek.
  • Beyannamenin tescili, vesaik ve fiziki kontrollerini tamamlamak.
  • Eşyanın muayene ve tahakkukunu yapmak.
  • İthalata konu malın vergilerini ve tahsilini hesaplamak.
  • Malı ithalatçı firmaya teslim etmek.

Özetle firma olarak ithalat gümrük işlemlerini gerçekleştirirken ithalat departmanımız, ithalat işlemleri öncesi alınması gereken her türlü ön izne ilişkin (Kayıt Belgesi, TSE, CE, Tarım İl Müdürlüğü İzni, İthal Lisansı, İŞGÜM vb.) başvuruları takip eder, izinlerin alınmasını ve belgelerin ilgili kuruluştan teminini ise bizzat gerçekleştirir. Bu nedenle şirketimiz tüm süreçleri düzenli olarak daha evvel müşterilerimizle birlikte kararlaştırdığımız KPI’ lar (Key Performance Index) ile ölçer ve sonuçları, müşteri çalışma portalı üzerinden elektronik ortamda paylaşır. Tüm işlemlerimizin raporları, aktif şekilde sistemsel olarak hazırlanır ve müşterimizin işlem takiplerini kolaylaştırmak adına gönderimi istenilen periyotlarda otomatik olarak iletilir. Ayrıca ithal edilecek ürünlere özel mevzuatların gerekli evraklarını temin etmekten, ürünlerin muayenesine, süre uzatımı işlemlerinden, yasal süreçlere kadar ihtiyacınız olan tüm işlemler ÜNSPED tarafından yürütülür. İthalat işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirerek zaman kaybı yaşamadan ithalat süreci tamamlanır.

Bu kapsamda UNSPED olarak Beyaz Eşya ve Küçük El Aletleri, Çiçekçilik ve Süs Bitkileri, Deri Elektronik, Enerji, Gıda ve Tarım, Havacılık, Hazır Giyim, Hızlı Kargo, İlaç-Medikal, Kimyevi Maddeler, Leasing, Lojistik- Taşımacılık, Makine, Mobilya ve Ahşap, Otomotiv, Otomotiv Yan Sanayi, Plastik, Petrokimya, Sağlık, Savunma, Teknoloji-Otomasyon, Tekstil, Tütün ve Yan Sanayi, Ziraat ve diğer tüm sektörlerde hizmet vermekteyiz. ÜNSPED, süreçlerin takibi sırasında şeffaflık ve dürüstlük ilkelerinin şirket çalışmalarına yansımasını oldukça önemser.

Diğer İçerikler