Blog

Ab’ye Yapılacak Taşımalarda Taşıyıcı Firmaların Eorı Numarası Kullanımı

AB’ye Yapılacak Taşımalarda Taşıyıcı Firmaların EORI Numarası Kullanımı
AB’ye Yapılacak Taşımalarda Taşıyıcı Firmaların EORI Numarası Kullanımı

AB’ye Yapılacak Taşımalarda Taşıyıcı Firmaların EORI Numarası Kullanımı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 06.09.2023 tarihli duyurusunda; Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerin NCTS sisteminde belirli bir takvim dahilinde Faz-4’ten Faz-5’e geçiş yaptığı, Bulgaristan’ın da 28 Ağustos 2023 tarihi itibariyle NCTS sisteminde Faz-5’e geçtiği; bu noktada ilgili transit beyanlarının taşıyıcı alanında EORI numarası (Economic Operators Registration and Identification Number) kontrolüne başlanıldığı, ancak yeni uygulamada Bulgaristan sınırında oluşan araç yoğunluğunun önüne geçmek için Bulgaristan Gümrükler Ajansı ile görüşülerek, söz konusu uygulamanın Türkiye’nin NCTS sisteminde Faz-5’e geçeceği döneme kadar ertelendiği bildirilmiştir.

Türkiye’nin NCTS Faz-5’e tam geçişi için ise 31.10.2023 tarihi öngörülmektedir

Buna göre, Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında yapılacak taşımalarda gerek sınır geçişlerinde gerekse tüm gümrük süreçlerinde herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için taşıyıcı firmaların EORI numaralarının güncelliğini kontrol etmeleri, olmayanların ise bir an önce temin etmeleri gerekmektedir. EORI numaralarının kontrolleri bu linkten yapılabilmektedir.

EORİ Numarası Nedir? 

EORI Numarası (Economic Operators Registration and Identification Number) Avrupa Birliği mevzuatı gereğince, transit beyannamesi doldurulabilmesi için gerekli olan, firmalara ait bir çeşit kayıt ve kimlik numarasıdır.

EORI numarasını Nasıl Talep Edebilirsiniz?

Birliğin gümrük bölgesinde yerleşik kişiler, yerleşik oldukları EU/EN ülkesinin gümrük yetkililerine EORI numarasının tahsis edilmesini talep etmelidir.

Topluluğun gümrük bölgesinde yerleşik olmayan kişiler ise, ilk beyanda bulundukları veya bir karar için başvurdukları yerdeki, sorumlu AB ülkesinin gümrük makamlarına EORI numarasının tahsis edilmesi için talepte bulunmalıdır.

EORI Numarası Alım Süreci Nedir?

Bulgaristan’da EORI numarası 2 şekilde alınabilmektedir:

 1. Kâğıt başvuru formu aracılığı ile;
 2. Gümrük Ajansı E-portalı üzerinden elektronik başvuru ile.

Kâğıt başvuru formu aracılığı ile EORI numarası alınması:

EORI numarası alınması için hazırlanmış standart başvuru formu doldurulduktan sonra gerekli belgeler dahil edilip ilgili gümrük birimine başvuru yapılmalıdır.

Gümrük Ajansı E-portalı üzerinden elektronik başvuru ile EORI numarası alınması için atılması gereken adımlar:

 • Başvuru sahibinin 910/2014 nolu AB Regülasyonu şartlarını karşılayan elektronik imzasına sahip olması.
 • Başvuru sahibinin Bulgaristan Gümrük Ajansı E-portalında kayıt yaptırması.
 • Kaydı yapılan gerçek veya tüzel kişi adına ‘Kullanıcılar ve erişim yönetimi’ hizmeti, süreç ‘1. Sistemlere erişim (Milli ve AB)’ aracılığı ile ‘EORI2 hizmetleri’ için başvuru yapılması.
 • Gümrük Ajansı E-portalının ‘Kullanıcılar ve Erişim Yönetimi’ bölümünden EORI kaydının çalışma ortamına girilmesi ve EORI numarası alınması için gerekli bilgilerin doldurulması gerekmektedir.

EORI portalı ve kayıt işlemleri hakkında ilave açıklama kılavuzları Gümrük Ajansı E-portalının ‘Güncel belgeler’ bölümünde yer almaktadır.  İlave desteğe ihtiyaç duymanız halinde talebinizi https://servicedesk.customs.bg web sitesi üzerinden veya servicedesk@customs.bg e-posta adresine iletmeniz yeterli olacaktır. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

NCTS Faz-5 Nedir?

Oluşan yeni prosedürler kapsamında Birlik Gümrük Kanunu'nun (UCC) gereklerine uygun bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla, NCTS Faz-4'ün devamı olan Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi- Aşama Faz-5 (NCTS-P5) geliştirilmiştir. Böylece gümrük idareleri ile ekonomik operatörler arasındaki bilgi alışverişi her durumda elektronik veri işleme teknikleri kullanılarak gerçekleştirilecektir.

NCTS Faz-5 ile Kazanımlar Nelerdir?

 • Mevcut uygulamanın ulusal/uluslararası uygulamalarla bağlantısı daha iyi olacaktır.
 • Dolandırıcılığın en aza indirilmesi ve AB'nin mali ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla gümrük prosedürlerinin daha iyi izlenmesi ve denetlenmesi sağlanacaktır.
 • Karmaşık gümrük prosedürleri daha basit hale getirilecektir.

NCTS Faz-5 Kimler tarafından Hangi Amaçla Kullanılıyor?

 • Ulusal Gümrük İdareleri tarafından, malları transit rejime tabi tutmak için NCTS Faz-5 kullanılmaktadır.
 • Yine Ulusal Gümrük İdareleri tarafından ihracatın tamamlanma ve transitin takip edildiği durumlarda, çıkış formalitelerini tamamlamak için NCTS faz-5 kullanılmaktadır.
 • Ekonomik operatörler tarafından transit rejim ile ilgili faaliyetler kapsamında NCTS Faz-5 kullanılmaktadır.

NCTS Faz-5 Kapsamında Neler Değişecek?

 • Birlik Gümrük Kanunu kapsamında belirtildiği üzere, transit beyanınızı tamamlamak için gereken bilgilerin çoğu NCTS Faz-4'te kullanılan verilerle aynı olsa da bazı yeni veri unsurları da yer alacaktır. Konuya dair ayrıntılar NCTS Faz-5 mesaj yapıları belgesinde yer almaktadır.
 • Malınızı gümrüğe teslim etmeden 30 gün öncesine kadar transit beyannamelerinizi vermenize olanak tanıyacaktır. Ancak transit beyannamenizin ön ibrazını yapmanız durumunda, eşyanız transite hazır olduğunda gümrüğe ibraz bildirimi vermeniz gerekecektir.
 • Faz-5 ile 'yoldaki oluşumların' kaydedilmesi kolaylaşacaktır. Bu nedenle 'Olay Kayıt Ofisi' adı verilen yeni bir ofis rolü tanıtılmıştır.
 • 'İhracatın ardından transit' işlemlerini sağlayabilmek adına ihracat beyanname sistemi için elektronik olarak Otomatik İhracat Sistemi (AES) arayüzü oluşturulacaktır.

 

Diğer İçerikler