Blog

Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Tarife Profillerinin Yeni Baskısını Yayınladı

Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Tarife Profillerinin yeni baskısını yayınladı
Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Tarife Profillerinin yeni baskısını yayınladı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 170'ten fazla ülke ve gümrük bölgesinde uygulanan ve yıllık olarak yayınlanan “Dünya Tarife Profilleri”nin 2023 baskısını yayımladı. Uluslararası Ticaret Merkezi ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ile ortaklaşa hazırlanan rapor, anti-damping eylemler, telafi edici vergiler ve koruma önlemleri gibi tarife dışı önlemler hakkında detaylı bilgiler içeriyor.

Tek sayfalık profillerde, her bir ekonominin ürün grubuna yönelik ayrılmış tarifelerine genel bir bakış sağlayan profiller, aynı zamanda ana ticaret ortakları tarafından uygulanan tarifeleri de gösteriyor.

Özet tablolar şeklinde yayınlanan baskıda, her ekonominin ithalata uygulayabileceği maksimum tarife ile uygulanan ortalama tarifeler karşılaştırılıyor. Ayrıca tarımsal ve tarım dışı ürünler için de bilgi veriliyor. Bu bağlamda ithalat ve ihracat profilleri, her ekonomi için ithalat değeri, ihracat çeşitlendirme düzeyi ve ilgili tarife verileri hakkında karşılaştırmalar bulunuyor.

Yayında ayrıca iki özel konuya değiniliyor. Bunlardan ilki, ürün grupları, bölgeler ve gelişme düzeyi genelinde uygulanan ve sınırlanan tarifelere yönelik eğilimleri analiz ederek "Dünya Tarife Profilleri"nin 16 yılı aşkın bir süredir pazar erişiminin gelişimini göstermek. Böylece tüm ürünler için ortalama tarifenin 2006'da yüzde 10,1 iken 2021'de yüzde 8,9'a düşmesiyle, ticari açılışta mütevazı bir iyileşme yaratmak.

İkinci konu ise, DTÖ tarafından ticaret istatistikleri ve politika analizi için kullanılan ürün sınıflandırma sistemine bakmak. Bu şekilde toplam 72 orta vadeli tahvil (Mediıum Term Note -MTN) alt kategorisi ile 22 MTN kategorisi için iki katmanlı yeni bir yapı içeren DTÖ'nün ‘Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri’ MTN (Orta Vadeli Tahvil) Kategorilerinin 2023 versiyonunun, ticaret modeli analizini kolaylaştırmak.

Yayın hakkında kısa bilgi

  • Dünya Tarife Profilleri: 16 yılda pazara erişimin gelişimi.
  • MTN (Mediıum Term Note) Kategorileri: DTÖ ticaret istatistikleri ve politika analizi için ürün sınıflandırması.

Dünya Tarife Profilleri, ürünlerin piyasaya erişimi konusunda DTÖ, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve UNCTAD arafından ortak olarak yayınlanır. Yıllık olarak yayınlanan bu rapor oldukça kapsamlı bilgiler içermektedir. 170’ten fazla ülke ve gümrük bölgesi tarafından uygulanan tarifeler ve tarife dışı önlemler hakkında geniş veri sağlayan yayına, 2022 veya 2021'de uyguladıkları tarifelere ilişkin veriler DTÖ, ITC veya UNCTAD veri tabanlarında mevcut olan DTÖ üyesi olmayan üyeler de dahil edilir.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), uluslararası ticaret kurallarıyla ilgilenen tek global kuruluştur. Merkezinde, dünyanın ticaret yapan tüm ülkelerin büyük bir kısmı tarafından müzakere edilen, imzalanan ve parlamentolarında onaylanan DTÖ anlaşmaları bulunur.

DTÖ'nün ana işlevi, ticaretin olabildiğince sorunsuz, öngörülebilir ve serbestçe akmasını sağlamaktır. Bunu da ticaret anlaşmalarını yöneterek, ticaret müzakereleri için bir forum olarak hareket ederek, ticaret anlaşmazlıklarını çözerek, ülkelerin ticaret politikalarını gözden geçirerek, teknik yardım ve eğitim programları ve iş birliği yoluyla gelişmekte olan ülkelere ticaret politikası konularında yardımcı olarak yapar.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC), Dünya Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletler' in ortak kuruluşudur. ITC, ortaklarıyla birlikte özel sektöre, ticareti destekleyen kurumlara ve politika yapıcılara, sürdürülebilir ve kapsayıcı ticaret geliştirme çözümleri sunarak gelişmekte olan ülkelerde küçük işletmelerin ihracat başarısına olanak tanır.

UNCTAD

1964 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisine, kalkınma dostu entegrasyonunu teşvik eden önemli bir kuruluştur.

Görüntülemek İçin Tıklayınız

Diğer İçerikler