Blog

Potansiyel E-ihracat Pazarları

Potansiyel E-İhracat Pazarları
Potansiyel E-İhracat Pazarları

E-ticaretin dünya genelinde artan önem ve trendi, ülkemizin küresel ekonomik güç olmasında e-ticaretin gücünü kullanmanın önemini açıkça ortaya koymaktadır. Ticaret Bakanlığımız da ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederek; marka ile ürünlerin küresel pazarlara başarıyla ulaşmasını ve e-ticaret alanında da Türkiye’nin önemli bir tedarik üssü olmasını hedefliyor. Bu çerçevede, Bakanlığımız “Uzak Ülkeler Stratejisi”ni merkeze alarak e-ihracat özelinde belirlenen potansiyel ülkelere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Söz konusu çalışma; ihracatçılarımızın potansiyel pazarlara yönelik strateji ile yol haritalarını oluştururken ihtiyaç duyabilecekleri her bilgiye tek bir kaynaktan ulaşabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışma, aynı zamanda ülkemizin genel ihracatı içinde halihazırda yüzde 1 olan e-ihracatın payının yüzde 10’a çıkarılması hedefine de hizmet etmektedir. Bu kapsamlı rapor, farklı ülkelerin potansiyellerini ve eğilimlerini inceleyerek, ihracatımızı küresel ölçekte daha da güçlendirmeye yönelik stratejik bir yol haritası sunmakta; dolayısıyla ülkemizin e-ihracat sektörünün yükselişini desteklemek adına önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Rapor, ülkelerin e-ticaret ekosistemlerinin genel durumunu yansıtmakta ve önemli fırsatları vurgulamaktadır. “Pazaryerleri ve Özel Günler” alt başlığı altında yapılan değerlendirmeler, ülkelerin e-ticaret pazarlama stratejilerini inceleyerek büyük ölçekli kampanya ve etkinliklerin e-ticaret hacmine olan etkisini ortaya koymaktadır. “Sosyal Medya” ve “E-Ticarete Yönelik Düzenlemeler” alt başlıkları, dijital platformların e-ticaret üzerindeki etkilerini ve ülkelerin e-ticaret alanında uyguladıkları düzenlemelerin etkinliğini değerlendirmektedir. Ayrıca, “Gümrük Vergileri ve Muafiyetleri” alt başlığı altında, sınır ötesi e-ticarette karşılaşılan gümrük prosedürlerinin ve vergi politikalarının e-ticareti nasıl etkilediği de ele alınmaktadır. “Dijital Cüzdanlar ve Ödeme Sistemleri ile Hızlı Kargo Firmaları” alt başlığı, ödeme ve lojistik süreçlerinin e-ticaretin gelişimine katkısını ele alarak, ihracatçılarımızın bu alandaki stratejilerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Diğer yandan, “Ülkenin Lojistik Performans Endeksindeki Sırası” alt başlığı altında yapılan değerlendirmeler, e-ticaret lojistiği için önemli bir gösterge olacak ve etkili adımların atılmasına yardımcı olacaktır.

 

Son olarak, raporun “İpuçları” bölümü, sınır ötesi e-ticaret pazarında başarılı olmak için dikkate alınması gereken önemli faktörleri içermekte olup ihracatçıların ve sektördeki paydaşların yol haritasını şekillendirmeye katkı sağlayacaktır. Uluslararası veri tabanları ve Bakanlığımızın yurt dışı temsilciliklerinden elde edilen bilgilerle hazırlanan bu rapor; karar alıcılar, iş dünyası ve diğer paydaşlar için önemli bir referans kaynağı olmaya adaydır. Ayrıca, e-ihracat alanında yeni fırsatların yaratılması, ihracatçılarımızın küresel pazarlarda rekabet edebilirliğinin artırılması, ülkemiz ürünlerinin bilinirliğinin ve yüksek katma değerli ürünlerin e-ihracat yoluyla ihracatının artırılması ve ülkemizin e-ihracat sektöründeki rolünün güçlendirilmesi adına önemli adımların da önünü açacaktır.

Raporu Görüntülemek İçin Tıklayınız

Diğer İçerikler