BİZDEN HABERLER

Turktrade Ve Şirketimiz İşbirliğinde ''dış Ticarette Kadın'' Etkinliğimiz, Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Gonca Yılmaz Batur 'un Teşrifleriyle Gerçekleşti

TURKTRADE ve Şirketimiz İşbirliğinde ''Dış Ticarette Kadın'' Etkinliğimiz, Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Gonca Yılmaz Batur 'un Teşrifleriyle Gerçekleşti
TURKTRADE ve Şirketimiz İşbirliğinde ''Dış Ticarette Kadın'' Etkinliğimiz, Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Gonca Yılmaz Batur 'un Teşrifleriyle Gerçekleşti

8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla 9 Mart Salı günü 11.00-15.00 saatleri arasında TURKTRADE - Ünsped Gümrük Müşavirliği’nin Liderlik ve Gelişim Komitelerinden biri olan Kadın Liderliği Gelişim Komitesi’nin ortak girişimiyle "Dış Ticarette Kadın" konulu webinar gerçekleşti.

Açılış konuşmasını TURKTRADE Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hayrettin Çaycı’nın yaptığı buluşmada, başta Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Gonca Yılmaz Batur olmak üzere, son derece değerli konuşmacılar yer aldı.

Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Gonca Yılmaz Batur, bugün güçlü ülkelerin siyasi ve ekonomik sahnelerinde kadınların çok daha belirgin roller üstlendiğini vurgulayarak, ülkemizde kadınların da işgücüne katılım oranının yıllar itibariyle yükselmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Kadınların iş hayatındaki varlığının, sürdürülebilir kalkınma için olmazsa olmaz olduğunu ve rekabet gücü yüksek işletmelerin yaratılmasında kadınların, kadın girişimcilerin çok önemli rol oynayacağını söylemiştir. Sayın Batur, Bakanlık olarak hedeflerinin kadın girişimcilerin sayısının hızla artırılması, ihracata yönelmeleri için kendi networklerini oluşturmaları, emek ve sermayelerini birleştirerek kooperatif kurmalarını sağlamak ve steryotiplerden arınmış, sürdürülebilir bir ticaret dünyasının oluşturulmasına katkıda bulunmak adına bu mimaride hedeflerinin olduğunu ifade etmişlerdir.

TURKTRADE Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hayrettin Çaycı ise, dünyada bazı gelişmeler ve değişikliklerin olmasına rağmen cinsiyet eşitsizliğinin devam ettiğini söyleyerek, cinsiyet eşitliğinin en temel insan hakkı olduğunu, ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanına etkin katılım sağlamada ülkemizin sürdürülebilinir kalkınma hedefleri doğrultusunda ulaşmasına ve gerçek potasiyelini kullanmasına vesile olacağını dile getirmişlerdir.

Moderatörlüğünü, TURKTRADE Yönetim Kurulu Üyesi ve Ram Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Zeynep Kuman’ın gerçekleştirdiği “Dış Ticarette Kadın’’ konulu birinci oturumun konuşmacıları; Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca Yılmaz Batur, Kagider Başkanı Emine Perviz Erdem’di. Her biri profesyonel iş yaşamlarında kendi alanında fark yaratmanın yanı sıra, eşitlik mücadelesine katkı sunmuş olan konuk konuşmacılar; her sektörde olduğu gibi dış ticarette de kadının fırsat eşitliği temelinde her kademede yer almasının rekabet gücümüzü yükselteceği ve işletmelerin sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlayacağı mesajları verildi. Keza gerek Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan kurullar, gerekse Kagider bünyesinde yapılan projelerle kadının iş hayatına katılımının yükseltilmesi için yürütülen çeşitli ve kapsamlı çalışmalar hakkında verdikleri bilgiler umut verdi.

Bu bölümde ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin TURKTRADE ile ortaklaşa yapacağı “Dış Ticarette Kadın” araştırma projesi ile ilgili bilgi verildi. Söz konusu araştırmanın TURKTRADE’in girişimi ile Bilgi Üniversitesinin hocaları ile tasarlandığını ifade eden Dr. Pınar artıran; Dış ticaretin toplumsal cinsiyet etkisi üzerine yapılmış yeterli çalışma olmadığı ve üretilmiş veri setleri bulunmadığından bu alanda yapılacak her tür araştırmanın çok değerli olacağını vurgulamıştır.

Moderatörlüğünü Avea Executive Kurucu Ortağı Dr. İnci G. Özkul’un yaptığı “İhracata Mikro Kredi Dokunuşu” konulu İkinci oturumun konuşmacıları; Türkiye Grameen Microfinans Programı Kurucusu Prof. Dr. Aziz Akgül, Li & Fung Türkiye CFO’su Bilge Gerek, Aslı’nın Hobi Dünyası Tasarım Atölyesinin Kurucusu Ayşe Aslı Yaman ve İnce Çeyiz Evi’nin Kurucusu Nuray İnce’ydi. Prof. Dr. Aziz Akgül; 2003 yılından günümüze dar gelirli kadınların ekonomik hayata dahil olmaları için 1 Milyar TL’yi aşkın kredi verilmek suretiyle 200.000 kadının ekonomiye kazandırıldığını anlattı. Daha da vurucu olan kısmı ise şu ana kadar kullandırılan bu kredilerin tamamı geri ödenmiş.
Mikro kredi kullanıcısı olan iki kadın girişimci de toplantıya bağlanarak, kullandıkları kredinin hayatlarını nasıl değiştirdiğini ve 1500 TL gibi küçük bir kredi ile başladıkları iş hayatında nasıl ihracat yaptıklarını anlattılar. Li &Fung CFO’su Bilge Gerek ise yöneticisi olduğu gibi küresel çapta iş yapan ticaret gruplarının ağırlıklı KOBi ölçeğinde şirketlerden tedarik yaptıklarını, ürün temininin yanı sıra üretim sürecinin denetimi, kalite kontrolü ve lojistik süreç dahil olmak üzere tedarik zincirinin tamamını yönettiklerini, bu suretle küçük-orta ölçekli şirketlerin kurallı ve daha verimli üretim yapması için gerekli eğitimleri vermenin yanı sıra finansman sağlanması dahil bir çok konuda destek olduklarını anlattı.

Moderatörlüğünü UGM Kurumsal İletişim Müdürü Fazilet PATIR’ın yaptığı son oturumda ise; MTM Dış Ticaret Ltd. Şti. Ortağı ve Türkiye Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin, ÇED Çocuk Eğitim Derneği Genel Müdürü Melike Argiş, KODA Kurucusu ve Genel Koordinatörü Mine Ekinci, KALBEN Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Çalışkanoğlu Ekşi ve Nar Kadın Kooperatifi Başkanı Nedret Gürdal konuşmacılar arasında yer aldı. İlgili oturumun teması “Topluma ve Ekonomiye Fayda Yaratan Kadınlar”dı. Farklı disiplinlerde ezber bozan kadınlara dikkat çekmek üzere yapılan oturumda; İş rollerinin ötesinde yeni fikirler keşfetmeye ve onların peşinden koşmaya cesaret eden, sorunları görmezden gelmek yerine çözmeyi prensip edinen kadın liderlerimizden, kadınların sivil toplum kuruluşlarında var olarak elde ettiği kazanımlar; kendi gücünün farkına varmaları, kendilerini geliştirme ve toplumda ses getirmek için birliktelik sağlamaları, İMECE ve FAYDA kültürünü güçlendirici yönlerini, STK’ların var oluşlarıyla sosyal, toplumsal değişimi dinledik.

Sonuç olarak, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için ekonomik değer yaratan kadın girişimci sayısını arttırmak, var olan kadın girişimcileri güçlendirmek ve Türk kadın girişimcilerin dünya ile bütünleşmesini sağlamak gerektiği ifade edildi.

Günümüzde kadın; iyi toplum, gelişen toplum ve güçlü toplum yapılanmasının ana mimarı olarak her alanda karşımıza çıkmaktadır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün, kadınların, eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, politik ve ekonomik haksızlıkların giderilmesi, cinsel ayrımcılığın sona erdirilmesi, kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, saygın yaşam ve insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının sağlanması adına ışık tutması dileğiyle…

Diğer İçerikler