BİZDEN HABERLER

2021 Yılı İlk Yönetim Takımı Toplantımız Gerçekleşti

2021 Yılı İlk Yönetim Takımı Toplantımız Gerçekleşti
2021 Yılı İlk Yönetim Takımı Toplantımız Gerçekleşti

2021 Yılı İlk Yönetim Takımı Toplantımız Gerçekleşti

Ortak hedefle ve doğru motivasyonla harekete geçmemizi, şirketimizin bir bütün olarak hedefe ulaşmasını sağlayacak, takım üyelerinin biz olma duygusu pekiştiren, 2014 yılından beri sürdürdüğümüz 14. gerçekleştirdiğimiz Yönetim Takımı Toplantımız bu sene 224 çalışanımızın katılımıyla online ortamda gerçekleşti. Toplantımız, Kurucu Başkanımız Sn. Haluk ÜNDEĞER Bey'in ve Şirket Ortağımız Sn. Yusuf Bulut ÖZTÜRK'ün açılış konuşmaları ile başladı. Genel Müdürümüz Sn. Rıza Mehmet KORKMAZ’ın ''2021’e dair UGM perspektifi'' konulu sunumunu dinlediğimiz buluşmamız, 2 oturumdan oluştu. İlk oturumda; ‘Yeni IT Yaklaşımız’’ üzerine sunumları, 2. Bölümde ise ‘‘Yeni İK Yaklaşımımız’’a dair sunumları dinledik.


Etkinliğimiz, interaktif bölümde;Teknolojinin İş ve İşgücüne Etkisi, Teknoloji ve İnsan İlişkisi, İnsanın Teknolojiyle Etkileşimi ve Yeni Normalde Teknoloji ve İnsan konularının değerlendirilmesi ile son buldu.

Diğer İçerikler