BİR BİLENE SORDUK

BİLGE SİSTEMİNDE BULUNMAYAN BEYANLAR

UGM

Hüseyin Cahit SOYSAL

UGM Yönetim Kurul Üyesi

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 04.02.2022 tarihinde 71624260 sayılı bir tasarruflu yazı yayımlıyor. Yazıda, Gümrük Yönetmeliği’nin 174 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca sistemde kayıtlı beyannamenin, gümrük idaresince tüm işlemlere esas tutulacak asıl beyanname olduğundan bahsediliyor.

“BİLGE sisteminde beyan edilmeyen belgelerin, beyannamelerin gümrük idaresine ibraz edilen kağıt nüshalarında beyan edilmiş olarak gösterildiği ve sistemdeki beyannamede yer alan bilgiler ile kağıt çıktıda yer alan bilgiler arasında farklılıklar olduğuna yönelik tespitler Genel Müdürlüğümüze intikal etmektedir. BİLGE sisteminden alınan çıktıların ‘.aspx’ formatında ve değiştirilebilir nitelikte olması, aynı çıktı formatının BİLGE sistemi dışında da oluşturulabilmesinin teknik olarak mümkün bulunması nedeniyle, sistemde kayıtlı beyanname ile gümrük idaresine ibraz edilen beyanname nüshalarının uyumlu olup olmadığının titizlikle kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, sistemde yer alan bilgiler üzerinden işlem yapılmasının esas olduğu ve yapılacak kontrollerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bağlantı gümrük idarelerinizin talimatlandırılması” denilerek, tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri uyarılıyor.

Bu gibi durumlarla nasıl karşılaşıldığının bilinmesi bakımından, BİLGE Sistemi’nin nasıl bir mimariye sahip olduğunun bilinmesi gerekiyor.

BİLGE (BİLgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) Sistemi gümrük işlemlerinin eş zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesi amacıyla geliştirilen ve gümrük idaresi ile gümrük yükümlüleri arasında interaktif çalışan bir yazılımdır. Dünyadaki tüm gümrük idarelerinde çalışan sistemler gibi, ana bilgisayar sistemi gümrük idaresinin merkez örgütünde (Ticaret Bakanlığı Bilgiişlem Merkezi) bulunan merkezi dağıtık mimarisinde oluşturulmuş bir sistemdir.

Pilot uygulamasına 1998 yılında İstanbul AHL Hizmet Binasında başlanılmış; pilot uygulamanın başarılı olmasından sonra yaygınlaştırma projesi kapsamında 2000 – 2002 yılları arasında tüm gümrük işlemlerinin