Blog

Türkiye’nin Dünya İhracatı Payında Artış Oldu!

Türkiye’nin Dünya İhracatı Payında Artış Oldu!
Türkiye’nin Dünya İhracatı Payında Artış Oldu!

Türkiye’nin dünya ihracatındaki payı 2022’de yüzde 1,02 iken, 2023 sonunda yüzde 1,08’e yükseldi.

2023 yılında küresel mal ve hizmet ihracatından alınan payda çifte rekor kırılırken, küresel ekonomideki zorlu şartlara rağmen, Türkiye’nin küresel mal ve hizmet ihracatındaki payı artış göstermiştir. Türkiye’nin hizmet ihracatına bakıldığındaysa, 100,8 milyar dolar olarak gerçekleştiği ve küresel ihracattan aldığı payın yüzde 1,3 ile rekor seviyeye ulaştığı gözlemlenmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerinden hareketle, Türkiye’nin ihracat oranlarının ayrıştığı açıkça görülmektedir. DTÖ tarafından açıklanan verilere göre, küresel mal ihracatı 2023 yılında yüzde 5 oranında azalışla 23,8 trilyon dolara gerilerken, Türkiye’nin mal ihracatı ise, zayıf küresel talep ve deprem felaketlerine rağmen yüzde 1 oranında artışla, 256 milyar dolar olmuştur. Böylece Türkiye’nin küresel ihracattan aldığı pay, 2022 yılında yüzde 1,02’ den, 2023 yılında 0,06 puan artarak yüzde 1,08’e yükselmiş ve tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Buna istinaden küresel mal ihracatındaki bölgesel farklılaşma da oldukça dikkat çekicidir. İthalat talebi Avrupa'da keskin bir şekilde düşerken, Kuzey Amerika'da azalmış, Asya'da ise yatay seyretmiştir. Enerji ihracatçısı ekonomilerde de mal ihracatının arttığı gözlenmiştir. Böylece 2022 yılında yüzde 3 artan mal ticaret hacmi 2023'te yüzde 1,2 oranında gerilemiştir. DTÖ’ye göre, küresel ticaret hacminin 2024’te yüzde 2,6’ya, 2025'te ise yüzde 3,3 yükselmesi beklenmektedir. Ancak DTÖ bölgesel çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve politik belirsizliklerin tahminler üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğunun da altını çizmektedir.

Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı, inovasyon ve rekabetçilik odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürülen politika ve stratejilerle, Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payının yükseltilmesi için gerekli tüm çalışmaları yaptığını vurguladı. Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu daha da güçlendirmek için küresel ticaretteki eğilimlerin en iyi şekilde değerlendirildiğini belirten Bakanlık, katma değeri yüksek yeni ticaret yollarını keşfetmeye devam ettiklerini belirtti.

 

Diğer İçerikler