Blog

Ab Dijital Dönüşüm 2024 Raporunu Yayınladı

AB Dijital Dönüşüm 2024 Raporunu Yayınladı
AB Dijital Dönüşüm 2024 Raporunu Yayınladı

Dijital Dönüşüm 2024 Raporu Güçlendirilmiş Kolektif Eylem Çağrısında Bulunuyor.

AB'nin dijital  dönüşüm hedeflerini karşılama yolunda ilerlemesini sağlamak için AB ülkelerinin dijital becerilere, yüksek kaliteli bağlantıya ve yapay zekâ kullanımı için ek yatırımlara ihtiyacı var. Dolayısıyla bu, AB'nin ‘Dijital On Yıl Politika Programı’ tarafından 2030 yılı için belirlenen dijital hedeflere ve amaçlara ulaşmada kaydedilen ilerlemeyi değerlendiren, Dijital On Yıl Durumu hakkındaki raporun temel sonuçlarıdır. Rapor ayrıca, AB'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak için planlanan ulusal önlemleri ayrıntılandırmakta ve AB ülkelerinin ulusal ‘Dijital On Yıl’ stratejik yol haritalarını analiz etmektedir. Raporun temel bulgularından biri, AB ülkelerinin eylemlerini güçlendirmeleri ve AB'nin gelecekteki ekonomik refahını sağlamada kilit öneme sahip olan ‘Dijital On Yıl’ hedeflerine ulaşmada daha hırslı olmaları gerektiğidir.

Fakat yine de raporda belirtilen hedeflere ulaşmada hala önemli boşluklar bulunmaktadır. Bu boşluklardan biri fiber ağlardır. Fiber ağlar, hanelerin yalnızca yüzde 64'üne ulaşırken, 5G ağları AB topraklarının yalnızca yüzde 50'sine ulaşıyor ve bu durum performansları gelişmiş 5G hizmetleri sunmak için hala oldukça yetersizdir. Benzer şekilde, Avrupa şirketlerinin yapay zekâ, bulut ve büyük veriyi kullanım oranı ‘Dijital On Yıl’ programının hedefi olan yüzde 75'in çok altında kalmaktadır. Mevcut eğilimlere göre, 2030 yılına kadar işletmelerin yalnızca yüzde 64'ü bulut, yüzde 50'si büyük veri ve yalnızca yüzde 17'si yapay zekâ kullanacaktır. 

Bu anlamda eksiklikleri gidermek için Komisyon ve AB ülkeleri, gerçekten işlevsel bir “Dijital Tek Pazarı” teşvik etmek amacıyla çalışmalıdır. Ayrıca, küçük işletmelerin yenilikçi dijital araçları kullanmasını teşvik etmeleri de gerekmektedir. 

Dijital On Yıl tarafından belirlenen dijital beceri hedefleri de henüz elde edilmekten çok uzaktır. Çünkü AB nüfusunun yalnızca yüzde 55,6'sı en azından temel dijital becerilere sahiptir. Rapor, AB ülkelerinin eğitimin her seviyesinde dijital becerileri teşvik etmek için çok yönlü bir yaklaşım izlenmesini ve gençleri, özellikle kızları, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğe ilgi duymaya teşvik etmesini talep etmektedir. 

Daha olumlu bir noktadan bakıldığında, AB ülkeleri tüm temel kamu hizmetlerine ve elektronik sağlık kayıtlarına çevrimiçi erişim ve onlara güvenli bir elektronik kimlik sağlama hedeflerine doğru ilerlemektedir. 

Bundan sonraki süreçte ise, AB ülkeleri artık 2 Aralık 2024'ten önce Dijital On Yıl Politika Programı'nın hedeflerine uyum sağlamak için ulusal yol haritalarını gözden geçirmek ve ayarlamak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla Komisyon bu önerilerin uygulanmasını izleyip, değerlendirecek ve 2025'teki Dijital On Yıl Durumu raporunda kaydedilen ilerleme hakkında rapor verecektir.

 

Diğer İçerikler