BİR BİLENE SORDUK

BİR EŞYANIN İTHALİ NASIL YAPILIR?

UGM

GÖKHAN BAL 
UGM İZMİR ŞUBE OPERASYON YÖNETİCİSİ 

Her yıl sonu Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejim Kararı, İthalat Tebliğleri, Ürün Güvenliği ve Denetim Tebliğleriyle, ithal edilecek eşyanın “menşe ülkelerine göre vergi oranları” ve İthalat öncesi “hangi izinlerin alınması ve hangi şartların yerine getirilmesi gerektiği” duyurulmaktadır. Yıldan yıla değişiklik gösteren bu karar ve tebliğler sıkı takip edilmelidir.

İthal edilecek ürünün kaliteli olması ve uygun fiyattan alınabilmesi için, öncelikle “yurt dışındaki satıcılar araştırılmalı, tedarikçilerle görüşülmeli, tedarikçilerin güvenilirliğinden emin olunmalı” ve “ödeme seçenekleri ile navlun fiyatları” özenle değerlendirilmelidir. 

Ayrıca söz konusu ürünün “ülkemizin pazar payındaki satış potansiyeli, kaça satılacağı ve kârlılık oranı” gibi konulara ilişkin araştırma ve analizler de doğru yapılmalıdır. Ancak böylelikle kaliteli bir ürün ithal edilebilir ve kârlı olarak piyasaya sürülebilir. 

Bir eşyayı ithal etmek ülkemizin şartları da göz önünde bulundurulduğunda son dönemlerde hayli zorlaşmış durumda. Ticaret politikası önlemleri haricinde; mevzuatta, “ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi” diğer mali yükümlülükleri düzenleyen hükümler bulunmakta. Bunlarla ilgili sürecin sağlıklı ve sıkıntısız yürütülebilmesi çok önemli. 

GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU VE MENŞE ÜLKE…

Her şeyden önce eşyanın menşei bilinmeli ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu doğru belirlenmelidir. Gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemleri “eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve menşe ülkeye göre” belirlenmekte; döngü bu iki kriter üzerine kurulmaktadır. 

Her yıl sonu Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejim Kararı, İthalat Tebliğleri, Ürün Güvenliği ve Denetim Tebliğleriyle, ithal edilecek eşyanın “menşe ülkelerine göre vergi oranları” ve İthalat öncesi “hangi izinlerin alınması ve hangi şartların yerine getirilmesi gerektiği” duyurulmaktadır. Yıldan yıla değişiklik gösteren bu karar ve tebliğler sıkı takip edilmelidir. Örneğin, 2024 yılı için 22 adet İthalat Tebliği ve 26 adet Ürün Güvenliği Tebliği mevcuttur.

İTHALAT ÖNCESİ GEREKEN İZİNLER VE ŞARTLAR…

Diğer taraftan eşyanın ithalinden önce alınması gereken izinler ve/veya yerine getirilmesi gereken şartlar var ise; “bu izinlerin alınması ve şartların karşılanması için gerekli çalışmaların yapılmalı” ve “evrakın doğru ve güncel olması” sağlanmalıdır.  

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun doğru belirlenmesi – ki bu başlı başına uzmanlık istemektedir- ve akabinde “eşyanın gerektirdiği mali yükümlülük ve ticaret politikası önlemlerinin gereklerinin doğru ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi” ancak tecrübeli ve konusunda uzman bir gümrük müşavirliği firmasıyla mümkündür.

MEVZUATTAKİ GÜNCELLEMELERİN TAKİBİ…

Dinamik bir yapıya sahip dış ticaret gündemi, gümrük müşavirliği mesleğini icra edenlerin “mevzuattaki güncellemeleri yakından takip etmesini ve bilgili olmasını” gerektirmektedir. Dün var olan bir mevzuat bugün yok, bugün var olan bir mevzuat yarın yok olabilmektedir. 

Özetle, bir eşyanın ithalinde arzulanan hedefe ulaşmanın yolu; bünyesinde “uzman ve tecrübeli” kadroların yer aldığı ve “süreçlere doğru yön veren” bir gümrük müşavirliği firmasıyla iş birliğinden geçmektedir.

Şu anda bu satırları okumaktaysanız doğru adrestesiniz.