Blog

Birleşmiş Milletlerden Dikkat Çeken Ziyaret!

Birleşmiş Milletlerden Dikkat Çeken Ziyaret!
Birleşmiş Milletlerden Dikkat Çeken Ziyaret!

BM Ticaret ve Kalkınma Şefi ilk Küresel Tedarik Zinciri Forumu öncesinde Panama Kanalını ziyaret etti.

Genel Sekreter Rebeca Grynspan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekerek küresel ticaret ve tedarik zincirlerine yönelik artan tehditlerle mücadele için harekete geçilmesi çağrısında bulundu. BM Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, 18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, iklim değişikliğinin Panama Kanalı üzerindeki artan etkilerini gözlemledi.

Küresel olarak yaşanan zorlu durumlar, küresel ticareti ve tedarik zincirlerini zorlayan mevcut jeopolitik zorlukları daha da şiddetlendirmektedir. Bunlar arasında Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olarak, Karadeniz'de devam eden aksaklıklar ve Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırılar da yer almaktadır.

Panama Kanalı, Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan kritik bir küresel ticaret yoludur ve “El Niño” iklim fenomeninin neden olduğu normalin altındaki yağışlar nedeniyle düşük su seviyeleriyle karşı karşıyadır. Daha önce BM Ticaret ve Kalkınma Örgütü tarafından yapılan analizlerde, kanaldan yapılan toplam geçişlerin Aralık 2021'deki zirveye kıyasla ocak ayında yüzde 49, Nisan 2024'te ise yüzde 42 oranında azaldığı tahmin edilmişti.

Bu bağlamda Genel Sekreter'in ziyareti, BM Ticaret ve Kalkınma ile Barbados Hükümeti tarafından 21-24 Mayıs tarihleri arasında Bridgetown'da düzenlenecek olan ilk Küresel Tedarik Zinciri Forumu’nun hemen öncesinde gerçekleşti.

Küresel Tedarik Zinciri Forumu: Söz Konusu Kilit Konular

Forum, Genel Sekreter Rebeca Grynspan'ın BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed ve ev sahibi Barbados'un Başbakanı Mia Amor Mottley'e katılacağı üst düzey bir bölümle başlayacak ve dört gün sürecek. Etkinlik boyunca 60'tan fazla oturum gerçekleştirilecek ve ulaştırma, ticaret, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında hükümet bakanları, uluslararası kuruluşlar, akademi ve iş dünyası liderlerini bir araya getirecek. Toplantı konuları arasında; finansman sorunu, ticaretin kolaylaştırılması, ulaştırma bağlantısı, dijitalleşme ve teknoloji, iklim değişikliğine uyum ve hafifletme ve afet riskinin azaltılması ile ilgili öncelikli konular bulunmaktadır.

Aslında düzenlenen bu etkinlik, Küresel Güney'in dünya sahnesinde sadık bir savunucusu olan BM Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün (UNCTAD) kuruluşundan bu yana geçen 60 yılı kutlamak üzere yapılan bir dizi etkinliğin bir parçasıdır.

Kalkınma Ekonomilerini Göz Önünde Bulundurmak

Dayanıklılık ve sürdürülebilirlik, ticaret modellerini giderek değiştiren ve tedarik zincirlerini yeniden yapılandıran jeopolitik ve iklimle ilgili zorlukların arka planı da forum gündeminin başında yer alıyor.

Bu anlamda forum, gelişmekte olan küçük ada devletlerinin ve denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı benzersiz zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Çünkü ticaretin ana hatlarından uzak olan bu ekonomiler, tedarik zinciri aksaklıklarına karşı özellikle savunmasızdır.

İklim Esnekliği, Dijital Çözümler ve Ticaretin Kolaylaştırılması

Forum, küresel mal ticaretinin yüzde 80'inden fazlasının kolaylaştırılmasında kilit öneme sahip olan limanlara özel olarak odaklanarak, ulaştırma ve ticaret lojistiğinde iklim değişikliğine uyum için fırsatların ve zorlukların ortaya çıkarılmasına yardımcı olacaktır.

Ticareti kolaylaştırmak için en son dijital yeniliklere yönelen Barbados'taki toplantı da blok zinciri, yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi gelişmekte olan teknolojiler vurgulanacaktır. Ayrıca dijitalleşme ve otomasyonun sınır ötesi ticaret süreçlerini nasıl yeniden şekillendirdiği, verimliliği ve erişilebilirliği nasıl artırdığı ve mevzuata uygunluğunu nasıl geliştirdiği de değerlendirilecektir.

 

Diğer İçerikler