Blog

Itf 2023 Taşımacılık Raporunu Yayınladı

ITF 2023 Taşımacılık Raporunu Yayınladı
ITF 2023 Taşımacılık Raporunu Yayınladı

2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde küresel bir aktör olması beklenen lojistik sektörü, daha temiz ve yeşil bir taşımacılık anlayışını desteklemek amacıyla Uluslararası Taşımacılık Raporunu yayınladı.  ITF (International Transport Forum) tarafından iki yılda bir yayınlanan rapor da 2050 yılına kadar olan sürece ilişkin taşıma sektörü ve modlarının geleceği ele alınmaktadır.

Günümüzde taşımacılığı etkileyen en önemli faktör olan nüfus, bugün 7,7 milyarı bulmuşken, 2030’da bu rakamın 8,5 milyara, 2050’de ise 9,7 milyara yükseleceği tahmin ediliyor. 2050 yılına kadar en fazla nüfus artışının yaşanacağı kıtanın Afrika olması beklenirken, bu ülkeyi sırasıyla Hindistan, Pakistan ve Endonezya’nın takip edeceği öngörülüyor. 2100 yılına gelindiğindeyse, dünya nüfusunun @’nın Afrika kıtasında yer alacağı düşünülüyor. Hal böyle olunca taşımacılık sektörünün ileri gelenleri artan nüfusa karşılık, sürdürülebilir hizmet politikalarını sürekli geliştirmeye çalışmaktadır.

Taşımacılık sektörüne genel olarak baktığımızda özellikle pandemiden sonra hızlı bir toparlanma süreci geçirdiği görülüyor. Elbette hükûmetler bu konuda iklim taahhütlerini yerine getirirken birden çok önceliği dengeleme zorluğuyla karşı karşıya kalmıştır. Buna örnek olarak; taşımacılık kaynaklı emisyonların önümüzdeki yıllarda hedefleri karşılayacak kadar hızlı düşmeyeceği verilebilir.

Karbonsuz Taşımacılığın Anahtarı Nedir?

  • Paris Anlaşması kapsamında ulaşılması gereken hedefleri yerine getirmek isteyen hükümetler, öncelikle araçları ve onlara güç veren yakıtları iyileştirmeli.
  • Sıfır emisyonlu kara yolu taşıtlarının tercihi için teşvikler hedeflenirken yüksek emisyonlu araçlar için erişim kısıtlamaları getirilmeli.
  • İnsanlar tarafından daha hızlı benimsenebilmesi için halka açık şarj altyapısı kurulmalı ve etkin olarak kullanılmalı.

Bunların yanı sıra hedef daima temiz filolar için sürdürülebilir taşıma politikaları geliştirmek olmalıdır. Özellikle son yıllarda artan kurumsal filo kiralama hizmetiyle birlikte müşterilerin ilk taleplerinden birini, elektrikli araçlar oluşturmaktadır. Bu nedenle uluslararası firmaların liderliğinde elektrikli araçlara filolarda çok daha fazla yer verilmeye başlandı.

Karbonsuz Taşımacılık ile Geleceğe Yatırım

Karbonsuz yaşam sayesinde pek çok fayda sağlanabilir. Sürdürülebilir taşımacılık sistemi için kara yolu, demir yolu, havaalanları ve limanlar da toplam temel altyapı yatırım ihtiyacı; yürürlükteki politikalara kıyasla ]aha düşüktür. Ayrıca, ulaşımın karbondan arındırılması için destek altyapısına da önemli yatırımlar yapılmalıdır. Örneğin; şarj noktası ağı, araç filolarının elektrifikasyonu vb. gibi. Uygulanan farklı politikalar sayesinde bu ağ, 2019-2050 döneminde küresel gayri safi yurt içi hasılanın yalnızca %0,4'üne eş ek yatırımlar gerektirecektir.

Raporda yer alan verilere bakıldığında karbondan arındırılmış bir taşıma yapısı hem fazla enerji tüketimini düşürecek hem de ileriye dönük doğabilecek yeni krizlerde sağlam yol alabilmek açısından önem arz etmektedir.

Diğer İçerikler