Blog

Küresel Tedarik Zinciri Gücü Olarak Afrika'nın Yükselişi: UNCTAD Raporu
Küresel Tedarik Zinciri Gücü Olarak Afrika'nın Yükselişi: UNCTAD Raporu

Afrika bol kaynakları ve büyüyen tüketici pazarı sayesinde, teknolojisi yoğun endüstriler için önde gelen bir üretim yeri ve küresel tedarik zincirleri açısından da önemli bir bağlantı olabilir.

Bugün Nairobi’de yayınlanan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) başlattığı Afrika Ekonomi Kalkınma Raporu 2023'e göre, Afrika ekonomisinin yüksek teknoloji sektörlerinin ihtiyaç duyduğu geniş malzeme kaynaklarını ve büyüyen tüketici pazarlarını kullanarak, küresel tedarik zincirlerinde önemli katılımcılar haline gelebileceği belirtildi.

Konuyla ilgili UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Çeşitlendirme çabaları devam ederken, Afrika'nın küresel tedarik zincirindeki konumunu güçlendirmenin tam zamanı olduğunu belirtti. Ayrıca bu durumun kıtanın gelişmekte olan endüstrilerini güçlendirebilmesi, ekonomik büyümeyi desteklemesi ve milyonlarca insana iş yaratabilmesi için de önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Afrika'nın teknoloji yoğun endüstrilerinin önemli bileşenlerinden olan alüminyum, kobalt, bakır, lityum ve manganez başta olmak üzere kritik mineral ve metallerin bolluğu, ticaret türbülansının neden olduğu son karışıklıklar, jeopolitik olaylar ve ekonomik belirsizlikler üreticileri ve üretim yerlerini çeşitlendirmeye zorlamaktadır. Bununla birlikte Afrika, birincil girdilere daha kısa ve basit erişim, teknoloji bilincine sahip dinamik ve uyarlanabilir bir iş gücü ve daha kaliteli mal ve hizmetlere yönelik artan talep gibi pek çok avantaj da sunmaktadır.

Grafik 1

Afrika Tedarik Zincirlerinin Güçlendirilmesi Bölgenin Büyümesi için Kritik Öneme Sahip

Rapor, teknoloji yoğun endüstrilere elverişli bir ortam yaratmanın, kıtada şu anda aylık minimum 220 ABD doları olarak belirlenen ücretlerin, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama olarak ödenen 668 ABD dolarına kıyasla artmasına yardımcı olacağını vurguluyor.

Küresel tedarik zincirlerine sağlanan doğru bir entegrasyon, Afrika ekonomilerini çeşitlendirecek ve gelecekteki yaşanacak büyük sorunlara karşı dirençlerini artıracaktır. Ayrıca enerji tedarik zincirlerini Afrika'ya kadar genişletmek, iklim eylemini hızlandırmak için de önemli bir fırsattır. Kıtanın özellikle güneş enerjisindeki geniş ve yenilenebilir enerji potansiyeli, üretim maliyetlerini düşürmeye ve fosil yakıt bazlı enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltmaya yardımcı olacaktır. Bu nedenle Afrika'nın, önemli yatırım açığını kapatmak ve kıtada güneş panelleri üretmenin önündeki diğer engelleri aşmak için yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapılmalıdır. Örneğin, 2022'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1,8 milyon metrik ton ile Afrika'nın en büyük bakır üreticisi olmuştur. Dolayısıyla ülke, arama ve çıkarmanın ötesinde, elektrikli araç endüstrisi için metal ürünlerin rafine edilmesi açısından da potansiyeli yüksek bir hedeftir.

Grafik 2

Afrika'nın Tedarik Zinciri Fırsatlarının Kapısını Açın: Altyapıya, Teknolojiye ve Finansmana Yatırım Yapın

Afrika'nın bir tedarik zinciri destinasyonu olarak konumunu güçlendirmek için çokça altyapı yatırımlarına ihtiyacı vardır. Angola, Botswana, Gana ve Güney Afrika dahil olmak üzere on yedi Afrika ülkesi, yerel tedarik zincirlerinin büyümesini desteklemek, teknoloji transferini teşvik etmek, istihdam yaratmak ve kendi sınırları içinde değer katmak için yerel içerik düzenlemelerini çoktan uygulamaya koydular. Buna ek olarak Afrika ülkeleri, yüksek teknolojili ürünlerde ve tedarik zincirlerinde kullanılan metaller için daha iyi madencilik sözleşmeleri ve arama lisansları sağlamalıdır. Böylece, yerel firmaların gerekli bileşenleri tasarlamasına, üretmesine ve tedarik etmesine yardımcı olarak yerel endüstrileri güçlendirecektir.

Küçük İşletmeler için Maden Tedarik Zinciri Finansmanı

Rapor, Afrikalı küçük ve orta ölçekli işletmelerin, alıcılar ve satıcılar arasındaki ödeme süresi farkını kapatan, işletme sermayesine erişimi iyileştiren ve finansal baskıyı azaltan daha fazla tedarik zinciri finansmanına ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. Rapora göre, Afrika tedarik zinciri finans piyasasının değeri 2021 ile 2022 arasında yüzde 40 artarak 41 milyar dolara ulaştı. Ancak hala daha fazlasına ihtiyaç olduğu görülüyor.

Grafik 3

UNCTAD Afrika ülkelerinin tedarik zincirlerini güçlendirmeye yönelik, yatırım yapmaları ve mali alan sağlamak için borç hafifletilmesi ihtiyacının altını çiziyor. Çünkü Afrika ülkeleri borçlanmaya karşı ortalama olarak ABD’ye göre dört kat, Avrupa ekonomilerine göre ise, sekiz kat daha fazla ödeme yapıyorlar.

İlgili Kaynağı Görmek İçin Tıklayınız.

 

Diğer İçerikler

İSTANBUL MERKEZ OFİS

Mahmutbey Mahallesi 2655 Sokak No:1-3-21 Bağcılar, İstanbul Fax: (0212) 410 23 00