Blog

Yeni Ortaya Çıkan Teknolojiler Yıkıcı Mı?

Yeni Ortaya Çıkan Teknolojiler Yıkıcı mı?
Yeni Ortaya Çıkan Teknolojiler Yıkıcı mı?

Çalışma Raporunun 2019'da ilk kez yayınlanmasından bu yana, gümrük alanı da dahil olmak üzere, özellikle Blockchain, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi gibi yıkıcı teknolojilerde ciddi bir artış yaşanmıştır. Ayrıca mevcutta daha geniş uygulama fırsatları da bulunmaktadır. Dolayısıyla, Dünya Gümrük Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü ve diğer paydaşlar uluslararası ticareti ve ekonomileri daha geniş anlamda desteklemenin temel faydalarını belirlemeye yönelik pek çok teknolojiyi araştırmaktadır. Çünkü gümrük idareleri için ticareti kolaylaştırmak, güvenliği oluşturmak ve adil gelir tahsilatını sağlayabilmek için bu tarz teknolojiler oldukça önemlidir. Bu kapsamda geçtiğimiz üç yılda her iki kuruluş da web seminerleri, online konferanslar, politika belgeleri ve kapasite geliştirme çalışmaları da dahil olmak üzere çok sayıda girişim gerçekleştirmiştir.

Geleceğin Akıllı Gümrükleri için Teknolojilerin Bütünsel Kullanımı

2021 yılındaki veriler gümrüklerin küresel ticaretin sağlanmasında oynadığı kritik rolün altını önemle çiziyor. Gelecekteki küresel tedarik zincirlerini daha verimli hale getirmek için akıllı gümrüklerin, gelen- giden malları akıllıca yönetmesi, gümrükleme süresini ve maliyetlerini ise en aza indirmesi gerekiyor. Bu nedenle yıkıcı teknolojilerin bir arada kullanılması şart. Çünkü yenilikçi çözümler uygulanırken siber güvenlik, veri iş birliği ve tanımlayıcılar gibi çok sayıda unsurun dikkate alınması gerekiyor.

Teknolojinin Arkasındaki Strateji

E-ticaret de dahil olmak üzere seyahat ve ticaretteki büyüme, tipik kamu hizmeti evrimini önemli ölçüde geride bırakarak geleneksel operasyonlarımıza, program politikalarımıza ve mevzuatımıza meydan okuduğundan, en son teknolojilerden yararlanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda Blockchain, biyometri ve yapay zekâ gibi teknolojiler iş olanaklarından çok daha fazlasıdır. Müşterilerimiz için beklentileri belirler ve çalışma şeklimizi değiştirirler. Bununla birlikte, teknolojik değişimler, bir kuruluşun yetki alanı açısından da kilit bir öneme sahiptir. Aksi takdirde aşırı bağlılık riski ortaya çıkar. Bu nedenle gelişen teknolojilerin uygulanmasına yönelik seçenekler, gerekli hizmetlere ve kuruluşun ihtiyaçlarına göre değerlendirilmelidir. Büyük ve çok uzun süreli BT destekli projelerdeki yüksek başarısızlık oranı, kuruluşların kapsamlı bilişim teknolojileri (BT) sistemi geliştirme fikrinden uzaklaşmasına ve bunun yerine gelecekte kolayca yeni donanıma geçebilecek teknolojileri seçmesine neden olmaktadır. Bu nedenle oluşan başarısızlığın sonucunda hızlı bir şekilde iyileşme ilkesi benimsenmelidir.

Bugün dünyada teknolojiyi takip eden tüm kurumlar geleceğin liderleri olmaya adaydır. Bu anlamda sürdürebilir olmak ve teknolojinin yıkım gücünü en aza indirmek için ondan en iyi şekilde faydalanılmadır.  Günümüzde gümrük ve lojistik sektöründe de teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etme ve en son gelişmelerin, gümrük ve sınır yönetimine getirebileceği zorlukları ve fırsatları sürekli olarak anlamaya yönelik genel bir anlayış söz konusudur. Bu nedenle gümrük idareleri ve diğer paydaşlar tarafından paylaşılan çok sayıda pilot proje ve kavram kanıtlarına (PoC) ilişkin bilgiler, bu teknolojilerin kullanımının genişletilmesine olan ilgiyi arttırmaktadır.

Diğer İçerikler