BİR BİLENE SORDUK

TAKiM OYUNU…

UGM

Alparslan  HOCAOĞLU 
UGM BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ

Başarılı takım liderleri yaratmaya çalışmak” yerine, “takım üyeleri aracılığıyla başarılı takımlar yaratmaya” odaklanılmalıdır. Başarılması gereken, “takım liderinin tüm takım üyelerinin saygısını kazanmasını” ve “tüm takım üyelerinin kendilerini iyi hissetmesini” sağlamak olmalıdır. “Kendini iyi hisseden insanların her zaman iyi sonuçlar ürettiği” gerçeği unutulmamalıdır. Kalıcı başarıya giden yol, “herkesin mükemmel ilişkiler ağı kurmasından ve birbirleriyle iletişimde kalmasından” geçer. Gerçek takım “bir ürünün, bir hizmetin ya da sürecin tüm yönlerinden sürekli sorumlu olan, birbirini tamamlayan becerilere sahip ve çok işlevli” insanlarla kurulur.

Canlıların önemli bir kısmı takım olarak varlıklarını sürdürür. Aynı durum bir vücut için de geçerlidir. İskelet sistemi, vücudu taşır. Kas sistemi, hareketi ve desteği; organlar ise canlı kalmayı sağlar. Yönetim beyindedir. Hava, su ve yiyecekler yaşamı devam ettirir. 

Bitkilerde de durum farklı değildir. Bitkiler; kökleri, ağaç kısmı, dalları, yaprakları, meyveleri ve tohumları sayesinde çoğalırlar. Özetle yaşam bir takım oyunundan ibarettir. 

Durum tekilden çoğula geçtiğinde takım oyunu genişler. Bir karınca kolonisinde nöbetçiler koloniyi korurlar. İşçiler kışı geçirecek besinleri toplamakla görevlidir. Larvaları koruyan bakıcılar; genişleme için yeni yuva arayışında olan keşifçiler de vardır.

Aile, toplumun en ufak takımıdır. Anne ve babalar çocukların gelişimi ve eğitiminden sorumludur. Akraba eş dostlarla birlikte “büyük takıma” ulaşılır. 

TAKIM OYUNUNA EN İYİ ÖRNEK…

Günümüzde takım oyununa verilebilecek en iyi örneklerden biri, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’dır. Dışardan bakıldığında, oyun esnasında bireysel hatalar yapılsa da takım bir bütün olarak kendini toparlar ve maça devam eder. Başarıyı elde etmek için oyuncular birbirine arka çıkar ve yardımcı olur. Sonuçta kazanan tüm takım olacaktır.

İŞ HAYATINDA TAKIM OLMA PRENSİBİ…

Profesyonel iş hayatının idamesi de “takım olma” prensibiyle sağlanır. Şu an bir iş yerinde çalışıyorsanız siz de bu takım oyununun bir bireyi olmuşsunuz demektir. Yöneticileri, çalışanları ve organları ile işletmenin iskelet sistemi oluşturulmuş demektir.  

Bir işletmenin başarısı, çalışanlarının takım oyununa kattıkları maksimum faydayla gerçekleşir. Her birey işini eksiksiz ve en iyi şekilde yaptığında, takım arkadaşlarına o denli katkı sağlamış olur. 

Başarılı takımlar, başarılı bireylerin liderlikleri üzerinden ilerlemeye gayret eder. Başarılı bireyler “yetkin, yeterli bilgi ve beceriye sahip, iş birliği yapmaya yatkın, elinden gelenin en iyisini yapmaya istekli ve inisiyatif kullanmasına izin verilmiş” kişilerdir. 

VERİMLİLİK, İLİŞKİLER VE KALİTE…

Genel başarı kuralları “verimlilik, ilişkiler ve kalite unsurlarından” oluşur. Kural birbirine bağlı çalışır. İyi ilişkiler ve iyi kalite olmadan yüksek verimliliğe ulaşamazsınız. İyi ilişkiler ve yüksek verimlilik olmadan iyi kaliteye ulaşamazsınız. Yüksek verimlilik ve iyi kalite olmadan iyi ilişkilere ulaşamazsınız. 

İşinin ustası üst düzey yöneticiler, şirkette “yüksek verimlilik, iyi ilişkiler ve iyi kalite” üzerine yoğunlaşır.

Takım liderleri için zamanı verimli kullanmak önemlidir. Liderler “takımlarına hizmet etmeye ve onları geliştirmeye çalıştıkları” zamandan daha fazlasını, “amirlerini bilgilendirmeye ve rutin hale dönüşen toplantılara” harcamamalıdır. Bilinçsiz bir şekilde “kararları veya işleri birbirine paslayan” kişilerden oluşan şirketlerde henüz “takım oyunu” kavramı benimsenmemiş demektir. 

KALICI BAŞARIYA GİDEN YOL…

Takımlar sadece şirket çalışanlarından oluşmaz. Tedarikçiler, müşteriler ve diğerleri de takıma sundukları katkılarla başarıya ortak olur. Kalıcı başarıya giden yol, “herkesin mükemmel ilişkiler ağı kurmasından ve birbirleriyle iletişimde kalmasından” geçer. Gerçek takım “bir ürünün, bir hizmetin ya da sürecin tüm yönlerinden sürekli sorumlu olan, birbirini tamamlayan becerilere sahip ve çok işlevli” insanlarla kurulur. Şirketlerdeki gerçek takımlar, “tamamlayıcı becerilere sahip”, “konuşmak yerine hayata geçiren üretici”, “planlayan, koordine eden, takip eden, kontrol eden idareci”, “yeni fikirlerle gelen ve değişime katkı sunan yaratıcı” ve “takımı birlikte çalışmayı teşvik eden ve hedefleri aynı yöne çeken birleştirici” insanlardan oluşur. 

BAŞARILMASI GEREKEN…

“Başarılı takım liderleri yaratmaya çalışmak” yerine, “takım üyeleri aracılığıyla başarılı takımlar yaratmaya” odaklanılmalıdır. Başarılması gereken, “takım liderinin tüm takım üyelerinin saygısını kazanmasını” ve “tüm takım üyelerinin kendilerini iyi hissetmesini” sağlamak olmalıdır. “Kendini iyi hisseden insanların her zaman iyi sonuçlar ürettiği” gerçeği unutulmamalıdır. 

Bir çok iş sahibi ve yöneticinin rüyası, “tüm çalışanlarının mutlu, huzurlu olduğu ve en iyi performansını sergilediği” bir şirket yaratmaktır. 

Kendinizi profesyonel hayatta bir takım oyuncusu olarak görüyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yapmaya gayret etmelisiniz. Bu sadece sizi ilgilendiren değil, tüm takımınızı ve iş yerinizi ilgilendiren önemli bir konudur. Sonuçta kazanan tüm takım olacaktır.