BİR BİLENE SORDUK

KİŞİSEL VERİ YÖNETİMİNDE "GÜVEN VE SORUMLULUK" GÖSTERGESİ…

UGM

Hakan YALÇINKAYA 
UGM HUKUK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi (KVYS) sertifikasının pek çok fonksiyonu ve misyonu var. Güvenli ve hızlı bir şekilde kurum veya kuruluşlar arasında veri paylaşımı avantajı sağlıyor. Gizliğin sağlanmasına ve doğru bir şekilde

Kalite standartlarına ve çağın gereklerine göre müşterilerine üst düzey hizmet sunmayı prensip edinen Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. (UGM), kişisel verilerin korunması konusunda da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmede son derece hassas davranıyor.

VERİLERİN ETKİN KORUNUP YÖNETİLDİĞİNİN İSPATI…
ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi (KVYS) sertifikası almaya kazanması, bu alanda gösterdiği özenin ve çabanın tabi sonucu. Bu belgeye sahip olmak, “müşterilerden çalışanlara, çalışanlardan alt yöneticilere kadar verilerin etkin bir şekilde korunduğunun ve yönetildiğinin” ispatı anlamına geliyor.

ISO/IEC 27701:2019, verilerin işlenmesi ve kontrol edilmesinden sorumlu kurumların birbirleriyle karşılıklı veri alışverişinde “entegre edilmiş bir yönetim sistemine uyum sağlandığının” da en belirgin göstergesi durumunda.

KVYS BELGESİNİN FONKSİYONU VE MİSYONU
-UGM içerisinde verilerin doğru ve güvenli bir şekilde korunması için iyi bir yönetim sistemi oluşturulmasını mümkün kılıyor. Aynı zamanda yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlıyor.
-Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasında ve korunmasında bir yönetim sistemi olduğunu ve bu sistemin devamlı iyileştirildiğini gösteriyor. Ayrıca yasal zorunluluklara önem verildiğine ve uygulandığına işaret ediyor.
-UGM’nin rollerini ve sorumluluklarını netleştiriyor ve açıklıyor. 
-Gizlilik düzenlemelerine uyumlu olunduğunu belgeliyor. 
-Uluslararası platformlarda uluslararası yasal mevzuatlara uygun hale gelinmesine yardımcı oluyor.
-Türkiye ve uluslararası iş ortakları ile ilgili iş sözleşmelerini kolaylaştırıyor.
-Markanın itibarını geliştiriyor.
-Müşterilerin güvenini kazandıkça müşteri memnuniyetini artırıyor. 
-Genel güvenlik tedbirleri için bir standardizasyon oluşturuyor.
-Kurumsal dijital sorumluluğuna sahip olunduğunun güvenini veriyor.
-Kişisel verilerin nitelik ve etkin bir şekilde tüm riskleriyle iyi yönetilmesini gerçekleştiriyor.
-Güvenli ve hızlı bir şekilde kurum veya kuruluşlar arasında veri paylaşımı avantajı sunuyor. 
-Gizlilik yönetimi için tüm kontroller ile ilgili şeffaflık sağlıyor. 
-Veri sahipleri, müşteriler, çalışanlar, tüketiciler ve diğer paydaşlar arasında şeffaflık sağlıyor. 
-27001 standardı ile bir bütün olarak bilgi güvenliği standartlarını yerine getirildiğini açıklıyor. 
-Gizliğin sağlanmasına ve doğru bir şekilde yönetilmesine önem verildiğini gösteriyor.
-Mahremiyetin korunmasına ilişkin iyi bir yönetim sistemi oluşturulduğu güvenini veriyor. 
-ISO 27701:2019 ilgili şikâyetlere doğru bir yönetim yapılmasını imkân veriyor. 
-Kişisel veri imha yöntemleri konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.

yönetilmesine önem verildiğini gösteriyor. Gizlilik yönetimi için tüm kontrollerle ilgili şeffaflık imkânı sunuyor. Kurumsal dijital sorumluluk olduğunu ortaya koyuyor ve güven veriyor.