Akademi

UGA Hakkında

Eğitim Kategorilerimiz

Temel Oryantasyon Programları: İşe yeni başlayan çalışanlarımıza yönelik şirketin yapısının ve şirket kültürünün tanıtıldığı aynı zamanda etik ilkelerin ve iş yapım kurallarımızın aktarıldığı, çalışanımızın ilk ayında alması gereken zorunlu eğitimdir.

Mesleki Oryantasyon Programları: İşe yeni başlayan çalışanlarımız ile bölüm değiştiren çalışanlarımıza mesleki mevzuat ve uygulamaları ile süreçlerin yönetiminde kullanılan sistemlerin öğretildiği, işe uyum eğitimleridir. 

Mesleki Gelişim Programları: Güncel mevzuat ve teknolojik gelişmeler ile değişen ve/veya yeni eklenen düzenlemelerin çalışanlarımızla paylaşılarak, bilgi birikimlerini artıran eğitimlerdir. 

Kurumsal Gelişim Programları: Stratejik planlar ile şirket faaliyetleri arasındaki bağlantının kurulması için, iletişimi güçlendirmek, çalışanları katılımcı yönetim anlayışına yöneltmek amacıyla genel verimlilik artışının hedeflendiği eğitimlerdir. 

Kişisel Gelişim Programları: Çalışanlarımızın iş ve sosyal hayatlarında bireysel etkinliklerini ve gelişimlerini arttırmayı hedefleyen eğitimlerdir.

Dış Müşteri Seminerleri, Eğitimleri: Odalar, Dernekler, Üniversiteler ile Şirketlerin eğitim ihtiyaç analizleri sonucu veya taleplerine yönelik uluslararası eşya ticaretinde arz zincirinin tüm aşamalarının esas alındığı dış ticaret, gümrük mevzuatı ve uygulamalarının kuruma özel aktarıldığı temel ve/veya ileri düzeyde eğitimlerdir.

 Yasal Zorunluluk Eğitim Programları (İSG ve İlk Yardım): Yapılan işler sırasında ve işler nedeniyle iş kazasının yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek amaçlı yasalarla zorunlu kılınan eğitimlerdir.

UGA, kuruluşundan 2019 sonuna kadar iç müşterilerine 357 "Kurumsal ve Kişisel Gelişim", 403 "Temel ve Mesleki Oryantasyon", 898 "Mesleki Gelişim", 463 "Yasal Zorunluluk" eğitimi olmak üzere, 37.931 katılım ile 12.759 saat eğitim gerçekleştirmiştir.

2019 yılı kişi başına düşen eğitim 24 kişi/saattir.

Yukarıda kategorilere ayırdığımız eğitimler yıl içerisinde düzenli olarak planlanmaktadır.

Temel Oryantasyon ve Yasalarla Zorunlu Kılınan Eğitimler için Mevzuat;

12.10.2004 Tarihli, 25611 Sayılı R.G. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 31.03.2007 Tarihli, 26479 Sayılı R.G.5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu , 31.03.2005 Tarihli, 25772 Sayılı R.G. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 13.12.1994 Tarihli, 22140 Sayılı R. G. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 1997 Tarihli ABD Yabancılara İlişkin Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) ,2010 Tarihli İngiltere Rüşvetle Mücadele Yasası (UK Bribery Act), 24 Mart 2001 Tarihli Yolsuzlukla Mücadeleyle İlgili Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar, 17 Nisan 2003 Tarihli Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Avrupa Konseyi Sözleşmesi (4852 Sayılı Kanunla Onaylı) 10 Aralık 2003 Tarihli Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, 1 Şubat 2000 Tarihli OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi (4518 Sayılı Kanunla Onaylı) 20 Haziran 2012 Tarihli 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler