Müşteri Haklarını Koruma Kurulu

Müşteri Hakları Koruma Kurulu Karar ve Dilekçeler

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 17.12.2018 tarih 2016/2991 E.,2018/5551 K sayılı kararı
8 Günlük İtiraz Süresi İçerisinde, İşletmenin Faturasına İtiraz Örneği – (İşletmeye)
İtirazlı Ödeme Kabul Etmeyen İşletmeler için İşlem Tamamlandıktan Sonra, Ödeme Sonrası İtiraz (İşletmeye)
12/24 Saat Arası Havayolu /Ardiye Ücreti (İşlem Gümrüğü)
Fahiş Geçici Depo Ücreti Kara Hava Deniz İtiraz Dilekçesi- (İşlem Gümrüğü)
Yük Teslim Belgesi İstenmesi- (İşlem Gümrüğü)
Acenta Ücretleri Yük Teslimi için- (İşlem Gümrüğü)
Deniz Yolu Depo Muayene Açma Kapama Tarife Uygunsuzluğu ve Fahiş Ücretler- (İşlem Gümrüğü)
Sizden yanlış talepleri olduğunu düşündüğünüz ve kendisine itiraz ile ücret ödediğiniz veya ödeyeceğiniz nakliyeci acentasının bu talebine karşı ilgili gümrüğüne şikayet ve ceza talebini içerir dilekçe örneği
Gümrüklü geçici depo işletmesinin, sizden, geçerliliği kalmamış, acentanın düzenlemesi, Yük Çıkış Talimat Formu talep etmesi ve gümrüğün ver talimatına uymaması halinde, bu uymayan depoyu ilgili gümrük idaresine şikayet ve ceza uygulama talebini içerir di
Fahiş ücret talebi olduğunu düşündüğünüz geçici depoyu ilgili çalışma iznini veren gümrüğüne, makul fiyat alımının sağlanması talebini içerir dilekçe örneği
Hızlı Kargo Ücretleri İtiraz Dilekçe Örneği